Nyhetsbrev

Må fylles ut

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Dramatikkens hus i forbindelse med innsamling av personopplysninger ved påmelding til vårt nyhetsbrev, jf Lov om behandling av personvernopplysninger av 01.01.2001 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift. Dramatikkens hus er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. Opplysninger du oppgir ved påmelding til nyhetsbrev, oversendes elektronisk til Dramatikkens hus og vil ikke utleveres videre.

Ved påmelding til vårt nyhetsbrev samtykker du til bruk og lagring av de registrerte opplysningene. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev. I henhold til Personopplysningsloven § 18 kan du når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige,
kan du be om å få opplysningene rettet, jf personopplysningsloven § 27. Ved avmelding av nyhetsbrevet vil opplysninger bli slettet, jf personopplysningsloven § 28.

Henvendelser sendes til info@dramatikkenshus.no.