dramatikkens hus
Årskavalkade og julefest

Årskavalkade og julefest

Visninger og fest

Søk her

Hvordan søke midler til utvikling av ny, norsk dramatikkSøknadsinformasjon og søknadsportal


Dramatikkens hus har et nasjonalt ansvar for scenetekstutvikling i Norge.

Dramaturger vurderer alle søknader. I dramaturgiatet sitter kompetente scenekunstnere med bred og ulik erfaring fra scenekunstfeltet. Dramaturgiatet er ansatt av kunstnerisk leder og består av Matilde Holdhus, Ole Johan Skjelbred, Kristina Kjeldsberg og Morten Cranner. I tillegg har vi 15-20 dramaturger rundt om i landet.

Vi er opptatt av at hver enkelt søker skal få kunstnerisk begrunnelse for avslag og tilslag. Vi har ingen frister for å søke og svarer på din søknad innen åtte uker. Får du tilslag, får du også oppfølging fra en av dramaturgene helt fram til prosjektet er klart til å produseres.

Dramatikkens hus mottar over 200 søknader i året, noe som fører til at vi må prioritere, og det kan derfor hende at du får lavere tilskudd enn det du søker om.


Podkast

Magasinet

Artikler og intervjuer om ny norsk dramatikk


I magasinet kan du blant annet lese intervju med kulturminister Thorhild Widvey og Mette Karlsviks samtale med Jon Fosse. Hva Dramatisk kvarter og den fjerden veggen er, får du vite av Gunnar Germundson. Du kan bli bedre kjent med vår yngste husdramatiker Oda Fiskum, og mye mye mer.
Les magasinet her

Katalog 2015/2016


Les her om ny norsk dramatikk som er utviklet i samarbeid med Dramatikkens hus. Samarbeidet er tilskudd i form av skrive-, verksted- og/eller dramaturgtildeling. Mange av scenetekstene har hatt verksted og visning/lesning ved Dramatikkens hus eller ved andre scener i landet.