Hva kan du søke på

Scenekunstnere, forfattere og andre kan søke følgende midler til utvikling av ny dramatikk:

  • Skrivestipend
  • Dramaturg
  • Verksted (En verkstedtildeling kan inneholde tekniker, rom, scene, honorar til verkstedsleder, regissør, skuespillere, dramaturg og lignende.)

Alle søknader vil bli vurdert av dramaturgiatet. Dramatikkens hus er opptatt av at hver enkelt søker skal få kunstnerisk begrunnelse for avslag og tilslag. Vi har løpende søknadsfrist og svarer på din søknad innen åtte uker.