dramatikkens hus

Arkiv

Søk Husdramatikerprogrammet

Frist 27 mars

rss Bookmark and Share

Nå kan du søke om å bli en av våre husdramatikere som tilbys teaterfaglige ressurspersoner, prøverom og visningsmuligheter i to år, samt et stipend på kr. 200.000,-. 


Dramatikkens hus tilbyr åtte husdramatikere teaterfaglige ressurspersoner, prøverom og visningsmuligheter i to år, samt et stipend på kr. 200.000,-. Formålet er å bidra til å skape ny dramatikk av høy kvalitet.

Programmet er fleksibelt og skreddersys den enkelte dramatiker. Programmet favner dramatikere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet.

Husdramatikerprogrammet er forbeholdt aktive dramatikere med produksjonserfaring. Søkere må ha fått ett eller flere verk oppført i profesjonell sammenheng. Ansatte i full stilling vil ikke bli tatt i betraktning. Programmet dekker hele landet.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva du vil gjøre i dine to år som husdramatiker, med prosjektbeskrivelser av aktuelle prosjekter/idéer, samt tekstprøver og CV.

Søknad med vedlegg sendes til info@dramatikkenshus.no
Søknadsfrist 27. mars 2015

Publisert: 23.02.15
     
aid=3977