dramatikkens hus

Arkiv

Susann av Liv Heløe 9.10 kl. 13:00

Verkstedvisning av helaftens stykke

rss Bookmark and Share

Skuespillere: Birgitte Larsen, Nader Khademi, Martin Lotherington, Henrik Rafaelsen og Liv Heløe.
Verkstedleder: Runar Hodne


I Liv Heløes nye teaterstykke skriver hun seg selv, som dramatiker, inn i stykket for å forstå hovedpersonen.

Stykket handler om Susann som skal selge leiligheten for å flytte sammen med kjæresten i kjærestens leilighet. Susann er ambivalent i denne situasjonen. Dramtikeren, som skriver stykket, prøver å forstå Susann i skrivingen, og velger selv å bli en del av stykket. På rollelisten står derfor Liv Heløe selv.

Liv sier følgende om utviklingen av SUSANN:

”Den første scenen i dette stykket er skrevet i 2007. Den handler om to mennesker i en leilighet: de snakker om hva leiligheten potensielt er verdt, om et to år gammelt kjøkken er å regne som nytt eller gammelt - de snakker om en fest de skal holde når hun har solgt leiligheten og flyttet til ham - de snakker om naboen over gaten.

I 2007 og 08 forsøkte jeg å skrive videre på denne teksten: hva skjer med de to? Men det var som om universet var lukket, jeg kom ikke lenger. I februar 2014 fikk jeg et tre dagers verksted ved Dramatikkens hus – om hva jeg enn ønsket å presentere. Jeg så dette som en mulighet til kanskje å finne en vei videre; å møte karakterene ansikt til ansikt. Verkstedet (ledet av Victoria Meirik) ble veien videre, det åpenbarte muligheter og dimmensjoner jeg ikke hadde vært klar over - åpnet og fokuserte universet. Jeg ble også klar over at min egen leting i stoffet faktisk var en del av prosjektet. Siden har Dramatikeren vært en av stykkets karakterer. Stykket er nå gjennomskrevet og jeg gleder meg til 4 dagers verksted i oktober.”

Liv er heltidsdramatiker med skuespillerbakgrunn. Hun var aktiv skuespiller i perioden 1982-2000, og har siden skrevet teater oppført ved diverse scener og Radioteatret. Hun mottok Ibsenprisen i 2006. I dag er hun husdramatiker ved Dramatikkens hus.

     
aid=3612