dramatikkens hus

Arkiv

Fortellerfestivalen 2014

rss Bookmark and Share

Fortellinger er makt. Ord er makt. Man kan snakke om makt fra ulike vinkler, men vi er alle berørt av temaet. Vi konfronteres og utfordres med maktutøvelse i livene våre hver eneste dag. Gjennom makt kan man nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser. Fortellerfestivalen finner sted på Dramatikkens hus og Cafétreatret 29. mai - 1. juni


Hva er målet med makten? Er det fellesskapets beste, eller er det individets beste? Uten maktutøvelse hadde ikke samfunnet fungert. Vi er alle del av den store fortellingen, den som definerer samfunnet vårt. Hva med alle de fortellingene som ikke blir fortalt? De forteller også en historie. Fortellinger kan forandre. Fortellinger kan skape nye tanker. Skape håp. Hvilke historier forteller du? Med makt kommer ansvar. Makt forplikter. Men med makt kommer også frihet. Er makt en forutsetning for frihet?

Fortellinger opptar og omgir oss. De former oss og skaper plattform for en felles historie og kulturell forståelse. På hver sin måte handler forestillingene på årets Fortellerfestival om 
å konfronteres med noe eller noen som tar makten over deg. Om det er små hverdagssituasjoner og nære relasjoner eller utfordrende spørsmål om religion og justismord. Hva med dine egne tanker eller fordommer?

Det er når vi konfronteres med noe som er større og sterkere enn oss selv at vi mennesker får brynet oss og vi blir satt på prøve. For program og mer info:

     
aid=3493