dramatikkens hus

Arkiv

Vi gratulerer!

rss Bookmark and Share

Knud Bjørne-Larsen (55) går fra jobben som direktør i Storyline Studios for å bli administrativ leder i Dramatikkens hus. Styret har nylig vedtatt en organisasjonsmodell hvor kunstnerisk leder Line Rosvoll sitter på toppen.  -Nå får hun en høyt respektert leder med erfaring og handlekraft med på laget, sier styreleder Monica Boracco.


I Knud Bjørne-Larsen har Dramatikkens hus fått en ny administrativ leder med omfattende ledelse- og økonomierfaring fra kulturfeltet. De siste 12 årene har han vært administrerende direktør for Storyline Studios, tidligere Norsk Filmstudio. Bjørne-Larsen kom inn som leder av Norsk Filmstudio på Jar i 2002. Utviklingen av selskapet ledet frem til en fusjon med The Chimney Pot AS i 2009, og det nye selskapet fikk da navnet Storyline Studios.  I dag er det Norges største studio for filmproduksjon og -etterarbeid.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben som administrativ leder i Dramatikkens hus. I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet i grensesnittet mellom børs og katedral, og jeg mener jeg har mye å bidra med innenfor andre deler av kulturfeltet, som her i Dramatikkens hus, sier Bjørne-Larsen.
Han startet sin karriere som økonomisjef i plateselskapet Slagerfabrikken før han gikk videre til SF Television som administrerende direktør. I deler av SF-perioden var han også økonomisjef for SF Norge.

- Når man ser litt nærmere på det er det mange likhetstrekk mellom jobben i Storyline og denne; begge arbeidsplassene forvalter en bygningsmasse, internt i organisasjonen har man medarbeidere med høy fagkompetanse som bidrar til det kunstneriske resultatet, og kundene eller brukerne er alle historiefortellere i en eller annen form. Det skal bli spennende å ta med meg mine erfaringer fra plate-, film- og TV-bransjen inn i denne jobben og jeg ser frem til å bli bedre kjent med scenekunstfeltet, sier han.

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer kontakt styreleder Monica Boracco på telefon 99621078 eller Kulturmeglerne ved Mona Bristøl, epost mona.bristol@kulturmeglerne.no eller telefon 90204958.

Styret i Dramatikkens hus valgte høsten 2013 å gå for en ny organisasjonsmodell – hvor en kunstnerisk leder vil sitte på toppen. I forrige uke ble det klart at Line Rosvoll fikk toppjobben.  Under seg får hun Bjørne-Larsen som administrativ leder.

- Vi er veldig glade for å få en så respektert og erfaren administrativ leder som Bjørne-Larsen. Hans erfaring og handlekraft er akkurat hva vi trenger i disse første  årene når Dramatikkens hus skal finne sin form, sier Monica Boracco, styreleder i Dramatikkens hus.

Fakta om Dramatikkens hus:
·     Dramatikkens hus  er et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for ny dramatikk og scenetekst, som ble opprettet i 2010.

·     Dramatikkens hus har som fremste mål å bidra til å utvikle ny dramatikk av høy kvalitet.

·     Senterets  ressurser skal komme brukere over hele landet til gode, og det samarbeides derfor bredt med scenekunstprodusenter- og miljøer både i og utenfor institusjonsteatrene.

·     Dramatikkens hus er basert i eget, unikt teaterhus i et tidligere elektrisk sveiseverksted på Grønland i Oslo.


Foto: Lisa Malvina Wisløff/RushPrint

     
aid=3459