dramatikkens hus

Arkiv

LYDiTEKST

3 dager med grenseoverskridelser mellom tekst og musikk 2. -3. juni!

rss Bookmark and Share

Det er en sterk tendens innen moderne teater å skape nye synteser av tekst og lyd eller musikk, slik det er en tilsvarende retning i den moderne musikken å eksperimentere med nye former for tekst i dialog med musikken. Ulike tanker som aktører fra begge områdene har om denne tematikken – og på hvilke måter det kan gjøres i praksis – vil bli presentert på seminarfesitvalen LYDiTEKST som Dramatikkens hus, i samarbeid med det kunstneriske forskningsprosjektet “Mot ett konstmusikens utvidgade fält” ved Göteborgs universitet, har gleden av å invitere til!


En sterk tendens over flere år innen det nyskapende feltet både i teater og musikk er hvordan det skapes forestillinger og musikkverker som presenterer nye relasjoner mellom tekst og musikk. Musikk og lyd får en stadig viktigere plass i teateret, og tekst og språk har fått en ny og mer sentral plass blant komponister og utøvere innen den nye kunstmusikken.

Seminarfestivalen vil blant mye annet tilby smakebiter på den siste forestillingen til Transiteatret som benytter seg av musikalske former i utviklingen av dramaturgien. De lar musikalske prinsipper legges til grunn for hvordan tekst og dramaturgi vikler seg ut. I instruktør Morten Crannes forestilling "Sonic Hamlet" er skuespillerne like mye engasjert i produksjon av lyd og "musikk" som tekst og bevegelse. I opplevelsen av forestillingen er lyden som skapes minst like viktig som teksten som sies. Hos komponist/musiker Erik Dæhlin og musikkteaterensemblet Ning utviskes ofte skillet mellom musikk/tekst/bevegelse. Slik som i Andy Smiths tekstbaserte verk "Music". Her forteller musikerne med ord en musikk vi ikke hører. Språket skaper assosiasjoner om lyd som ikke finnes. En lyd vi kanskje hører i vårt eget hode, men som ikke finnes klingende i rommet. Et annet spennende nordisk navn som presenteres på seminarfestivalen er Teatr Weimar fra Malmö som i en årrekke har arbeidet meget integrert mellom musikk og tekst. De kommer for første gang til Norge med en lecture/performance om sitt arbeide.

Det har oppstått nye former for musikk og nye former for teater. I mange av disse  formene opplever man at teaterfolk og musikere/komponister arbeider med å besmitte musikk og tekst, la de ta form av hverandre eller går i dialog med hverandre.  Betegnelsen som musikkteater er ikke lenger dekkende for alt som foregår av perfomative uttrykk hvor musikk og tekst settes sammen i dag. Blant kan man snakke om konserter eller musikkverk med tekstlige og visuelle sider, eller teater hvor  musikk og lyd  griper inn i det språklige på en strukturell måte. Det foregår utvidelser i retning av lydlig-teater og språklig-musikk. Musikk og tekst inngår i gjensidige produktive og kritiske ”lesninger”. Som en mangetydig og paradoksal viderespinning av hverandres potensiale for meningdannelse og uttrykk .

I dette nye kunstfeltet står ikke lenger språket og musikken i rene mimetiske forhold til hverandre, hvilket vil si at de ikke lenger bare skal foresterke hverandre eller understreke hverandre. Det er et potensiale for nye innganger til språket og til musikken, hvor det kan oppstå ny mening og nye betydninger. Noe som i siste instans utvider teateret og musikkens evne til å  formidle innsikter og opplevelser til sitt publikum.

For fullt program http://dramatikkenshus.no/pub/dramatikkenshus/kalender/?aid=2155&eid=2156

Festivalpass kr. 500,-  Bestilles hos maritge@dramatikkenshus.no innen 25. mai.

BIDRAGSYTERE:
Camilla Eeg - Tverbakk har en MA in Performance Studies fra New York University og en MA i Teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært aktiv som utøver, kurator, forfatter og lærer, både innen scene- og billedkunst. Hun er aktiv som dramaturg, og innehadde stillingen som Kunstnerisk Leder for Skuespillerlinjen ved Norwegian Theatre Academy, Høgskolen i Østfold i perioden 2007-2011.

Ignas Krunglevicius er opprinnelig fra Kaunas i Litauen, men har bodd og arbeidet i Oslo siden 2001. Han arbeider som billedkunster og komponist, og driver for tiden og fullfører en Mastergrad i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. Hans senere arbeider har vært performancer og installasjoner som kombinerer lyd og bilde.

Erik Dæhlin er musiker og komponist utdannet ved Norges Musikkhøgskole.  Spesielt opptatt av instrumental- og musikkteatersjangrene, der utøverens performativitet utspilles i og forbi det musikalske materialet, og i kontekst til den fremføringsform som benyttes. Denne interessen har han delvis ervervet fra ensemblet NING, som han som slagverker startet opp i 1997, hvor fokuset nettopp lå på et utvidet utøverperspektiv.
Ning er et samtidsmusikkensemble som jobber med fysiske, teatrale og visuelle aspekter ved musikalsk framføring. Har siden 1997 produsert forestillinger i samarbeid med komponister, skuespillere, koreografer og regissører, og turnert over hele Norge med en rekke ulike produksjoner. Sentralt i ensemblets arbeid står musikernes skapende rolle i interdisiplinært samarbeid. Produksjonene utforsker og utvider mulighetene innenfor denne rollen. Ning skaper musikkteater basert på komponert musikk så vel som på improvisasjon, og er i dette arbeidet både utøvere og våre egne regissører.

Ole Lützow-Holm er musiker og komponist, født i 1954 i København. Han studerte piano og komposisjon i Stockholm under blant annet Gunnar Bucht og Brian Ferneyhough och Klaus Huber i Freiburg. Han underviser i komposisjon ved Musikhögskolan i Gøteborg, og underviser også ved sommerkurset Akademie Schloss Solitude. Lützow-Holm leder det kunstneriske forskningsprosjektet: Mot ett konstmusikens utvidgade fält. 

Petra Fransson er utdannet fra  Teaterhögskolan i Malmö og Musikhögskolan i Göteborg, bosatt i Stockholm og Malmö. Er først og fremst virksom ved Helsingborgs Stadsteater og i de Malmø-baserte gruppene Teatr Weimar og Avdeling14. Satt våren 2011 opp Elfriede Jelineks Rosamunde med gjestespill på Pustervik og Dramaten. Er fra høsten 2009 også stipendiat ved  Teaterhögskolan i Malmö.

Anna Lindal er svensk fiolinist. Har blant mye annet vært  konsertmester i Stockholms filharmoniske Orkester og professor i fiolin ved Musikhöskolan i Stockholm. Hun er særlig kjent for sitt arbeid med nyere musikk

Magnus Haglund er forfatter og kulturskribent, bosatt i Gøteborg. Han kom høsten 2009 ut med en bok om forfatteren og lydkunstner Åke Hodell på forlaget Natur & Kultur.

Cikada Strykekvartett er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med å utvide strykekvartettens muligheter og for sin sjangermessige åpenhet. Sentralt i deres arbeid er utvikling av nordiske og internasjonale bestillingsverk og nyfortolkning av det nordiske og internasjonale samtidsmusikkrepertoaret for strykekvartett.

Henrik Hellstenius er komponist og har studert komposisjon ved Norges Musikkhøgskole og i Paris med komponisten Gérard Grisey. Hans verker har vært representert på en rekke festivaler og konserter i inn og utland. Han har samarbeidet med ensembler som Cikada, Oslo Sinfonietta, BIT 20, Ensemble Court Circuit og alle norske symfoniorkestre. Har skrevet to operaer, musikk til koreografi og teater. I 2011 var han kurator/komponist på en serie med fire store konserter under tittelen Ørets Teater på Festspillene i Bergen.

Morten Cranner er utdannet ved Norges musikkhøgskole og ved instruktørlinja ved Statens Teaterhøgskole. Han har jobbet på bl.a. Nationaltheatret, Det Norske Teater, Trøndelag Teater og Rogaland Teater og vært en del av Verdensteatret. For tiden stipendiat på KHIO med prosjektet: The acoustic act - a new music theatre

Ole Johan Skjelbred er skuespiller utdannet ved Statens Teaterhøgskole 1995-98. Har jobbet på Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Trøndelag Teater. Han har også oversatt og bearbeidet en rekke teaterstykker for bl.a. Rogaland Teater, Det Norske Teatret, Den Nationale Scene og Nationaltheatret. Han hadde sin regidebut med Kommunikasjon mellom svin.  Medvirket i Sonic Hamlet  som hadde premiere på Nationaltheatret oktober 2011.

Håvard Enge er Stipendiat ved Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Tittel doktoravhandling: Music Reading Poetry. Hans Zender's Musical Reception of Hölderlin. Skrev Masteroppgave om den analytiske mottakelsen av Pierre Boulez’ Structures 1a. Har publisert artikler om forholdet mellom poesi og musikk i verkene til Rolf Wallin, Luciano Berio og Geirr Tveitt, og om Pierre Boulez og E.T.A. Hoffmann i Studia Musicologica Norvegica.

Cecilie Ore er norsk komponist med omfattende produksjon bak seg. Har skrevet flere musikkdramatiske verk. Blant annet  A - ein skuggeopera, operaen Dead beat Escapement. Hun er nå i gang med sin tredje opera.

Teatr Weimar er et kunstnerkollektiv hvor scenekunstnere innen ulike yrker knyttes sammen, og som konsekvent arbeider med å utvikle teateret som kunstform. Teatr Weimar har ikke noe fast ensemble, men her følger en liste over folk som på ulike måter er knyttet til teateret. 
 

Jörgen Dahlqvist er instruktør og dramatiker, og startet Teatr Weimar i 2003. Han har siden da arbeidet som regissør og dramatiker. Siden 2009 er han i tillegg instituttleder ved Teaterhögskolan i Malmö.

Kent Olofsson er komponist, mest assosiert med kammermusikk, ofte skrevet for instrumenter i kombinasjon med elektronika, minutiøst utarbeidet musikk som vokser fram i nært samarbeide med spesielle musikere og ensembler. I tillegg har Ken Olofsson også skrevet musikk til musikkdramatiske verk, musikk til kunstutstillinger, samt musikk til danseforestillinger. Har samarbeidet med Teatr Weimar og Jørgen Dahlquist om flere produksjoner.
Linda Ritzén – skuespiller og regissør. Har medvirket som skuespiller i bl.a. Indy500: sekarnas udde, Hamlet II:exit ghost og De stränga anteckningarna. Regisserte Bergmanvariationer, med Kent Olofsson som komponist og med språket som en avgjørende komponent.

Tore Vagn Lid er regissør, autor og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Han har en  doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen, og har i tillegg studert musikk, estetikk/ teaterestetikk, dramaturgi/musikkdramaturgi og politikkvitenskap ved Universitetet i Bergen, Humbolt Universitet i Berlin, Freie Universitet og Agder Musikkonservarorium. (Cand Phil. 2003) Etter først å ha arbeidet som teaterkomponist/musiker og skrevet musikk bl.a. til oppføringer av Ibsen, Strindberg og Williams (1994 – 1997) debuterte Lid som regissør og autor med forestillingen Opus 1 - Maktens Anatomi i 2001, og har siden da laget flere prisbelønte forestillinger. I tillegg har Lid regissert flere kammeroperaer og undervist i dramaturgi, regi og teori ved blant annet Universitetet i Giessen, Universitetet i Bergen, Griegakademiet i Bergen og Akademi for Scenekunst i Fredrikstad.

Transiteatret - Bergen arbeider i skjæringspunktet mellom musikk og teater med utviklingen av et samtidsorientert og kritisk eksperimentelt teater og . Tt-B utgjør en kjerne av kunstnere - et stabilt kunstnerisk produksjonsteam av regissør, lyd-, lys- og videodesignere, scenograf, dramaturg(er), skuespillere, musikere, sceneaktører osv - som samarbeider med utgangspunkt i Tore Vagn Lids stykker og/eller konsepter.

LYDiTEKST er et samarbeid mellom Dramatikkens hus og det kunsteriske forskningsprosjektet Mot ett konstmusikens utvigdad fält  basert i Göteborg.  Arrangeres med støtte fra Norsk Kulturråd og Norsk Komponistforening.

     
aid=2202