dramatikkens hus

Arkiv

Utforske, Utfordre & Debattere

Tekst: Marit Solbu

rss Bookmark and Share

Kom til Dramatikkens hus! Her kan du kanskje oppleve at din oppfatning av hva ny dramatikk/scenetekst er eller kan være, utfordres.


På Dramatikkens hus utforsker og utfordrer vi scenekunstens dialogmuligheter i samarbeid med tekstprodusenter, konsulenter, dramaturger, skuespillere, regissører, – og ikke minst publikum! Gjennom prosessvisninger, iscenesatte lesninger, stunts m.m. inviteres publikum inn i ulike stadier av arbeidet alt etter kunstnernes/prosjektenes behov.

Vi inviterer til debatt om viktige faglige og kulturpolitiske spørsmål innen feltet. Vi vil ha fagmiljøet og andre interesserte med oss på å definere hva Dramatikkens hus er og kan være i tida fremover.

Vi har nylig ankommet 2012 og det er tid for alt som omfattes av en årsavslutning; årsrapporter, årsresultat, statistikk m.m. Vi har foreløpig ikke så godt sammenlikningsgrunnlag hva gjelder statistikk fordi vi er en fersk kunstinstitusjon. Men vi kan presentere noen foreløpige tall for 2011 her.

Vi har mottatt 165 søknader om prosjektsamarbeid i 2011. Vi har i tillegg initiert en god del prosjekter, de endelige tallene kommer i årsrapporten.

Totalt har 17 grupper/enkeltkunstnere mottatt prosjekttilskudd. 94 skuespillere, regissører, dramaturger, tilretteleggere og dramatikere har hatt oppdragskontrakt her på huset i forbindelse med forestillinger, lesninger eller verksteder. Det er inngått 54 skrivekontrakter med ulike dramatikere/forfattere. Totalt sett er dette en økning fra året før.

Vi ønsker å utvikle konsepter og prosjekter som kan få et videre liv, hovedsakelig nasjonalt, men også internasjonalt. I 2011 er det ca. 9-10 forestillinger som lever videre i Norge etter å ha vært innom Dramatikkens hus i startfasen, mot 6 året før. I løpet av  året har vi hatt 5 prosjekter (3 forestillinger og 2 verksteder) som er direkte knyttet til lokalmiljøet på Grønland. Nasjonalt er vi også i stor grad til stede. For oss er det ikke et poeng at all aktivitet vi er involvert i skal foregå i Oslo.  Vi har bidratt med dramaturger og økonomisk støtte til verksteder bl.a. i Stavanger, Trondheim og Tromsø. I tillegg har vi fra starten også jobbet internasjonalt til en viss grad. Samarbeidet med Al-Ruwah Teatret i Øst-Jerusalem har skutt fart i 2011, og i tillegg har vi inngått samarbeid med Kazantsev-teatret i Moskva.

Det er viktig for oss å bidra til et mangfoldig og aktivt scenekunstmiljø ved å igangsette, utvikle og støtte opp om prosjekter slik at de har gode rammer i oppstartfasen og derigjennom er styrket som prosjekt i dets videre liv. I 2011 har vi igangsatt 29 samarbeidsprosjekter (inkludert de internasjonale). Noen av disse forsetter i 2012. Samarbeidspartnere er bl.a.: AdOpera, Brageteatret, Den Nationale Scene, Goethe-Institut, Nationaltheatret, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rimini Protocol, Rogaland Teater, Teater Manu. I tillegg kommer enkeltpersoner og grupper.

Vi er under etablering, men vi begynner å se konturene av et Dramatikkens hus som på sikt kan fylle de målsettingene som er satt for institusjonen. Det forutsetter imidlertid større budsjettrammer enn vi har i dag. Årsresultatet for 2011 er ikke klart enda, men ifølge prognosen ser det ut som budsjettene for den faglige virksomheten allerede begynner å bli for trange.

Noen av de samarbeidsprosjektene vi er i gang med er omtalt i dette magasinet, som for eksempel artikkelen om samarbeidet med Den Nationale Scene om utvikling av ny dramatikk for ungdom, ført i pennen av teatersjef Agnete Haaland. Du kan også lese om hvordan utviklingsavdelingen jobber i artikkelen «kontoret», om vår store satsing denne våren nemlig samarbeidet med den særegne scenekunstneren Marte Wexelsen Goksøyr, som har Downs syndrom, og om hvordan Propellen Teater i Trondheim arbeider. Den anerkjente skotske dramatikeren David Greig gjestet Dramatikkens hus før jul, og vi har intervjuet ham om hans nye prosjekt i «22/7 sett fra nabostammen» Du kan lese om «Trommetaleren» Amund Sjølie Sveen og om vårt samarbeid med Norsk kulturråd i artikkelen «Bryt ordhegemoniet».

Velkommen til Dramatikken hus våren 2012!

     
aid=1923