dramatikkens hus

Aktuelt

Verksteder - scenekunst i utvikling

Januar 2015

rss Bookmark and Share


Verksted er arbeid i prosess som varer i en til flere dager. Formålet er å gi kunstneren arbeidssted og ressurser for å utvikle ny norsk dramatikk. 

 

19.-20. januar: Husdramatikar Maria Tryti Vennerød
Maria og The Krumple samarbeidar i ei utforsking av møtet mellom tekst og heilmasker. Kan ei maske halde på "magien" og poesien, samstundes som ho får eit talerør? Kva for ein type tekst kan bryte stilla som følgjer denne type maske? I to dagar vil teaterkompaniet og dramatikaren forske i ulike typar tekstar, innfallsvinklar og masker for å sjå om det er potensiale her i ei moderne form for masketeater.

Medverkande: Maria Tryti Vennerød, Jon Levin, Jo Even Bjørke, Oda Kirkebø Nyfløtt og Vincent Vernerie.

Heimeside: thekrumple.com

 

11.-12. januar: Karen Røise Kielland
Karen arbeider med et nytt stykke, og ønsker å undersøke reklamens bilde- og tekstspråk:

”Målet for verkstedet er at det vedlagte manuset skal bli mer organisk - jeg trenger arbeid på gulvet for å komme videre med dette. Jeg vil dessuten utforske hvordan tingene - URET, SKOEN og PARFYMEN - og naturen kan iscenesettes best.”

Medvirkende: Karen Røise Kielland regi, Marit Grimstad Eggen dramaturgi, Ingeborg Saxerud Olerud lys, Julie Solberg, Kim Atle Hanssen, Cecilie Solberg Knudrød utøver/danser, Erlend Hogstad lyd.

 

6.-8. januar: Husdramatiker Kristian Lykkeslet Strømskag
Kristian arbeider med et nytt stykke, og ønsker å undersøke fortellergrepet til manuset:

”Stykket har en enkel fabel, og møtes av en formelbasert konstruksjon med inspirasjon fra barnelek/sang. Fortellingen deles opp på flere karakterer og de skifter mellom psykologisk innlevelse og observatørrollen. Dette formarbeidet, som jeg har utviklet i tidligere skuespill, har jeg god nytte av å teste med skuespillere og dramaturger og også jobb med og utvikle i et rom.”

Medvirkende: Skuespillerne Laila Goody, Birgitte Larsen, Valborg Frøysnes og Morten Espeland, samt dramaturg Matilde Holdhus. Mari Kjeldstadli er verkstedleder. 

 

 

 

 

     
aid=3915