dramatikkens hus

Aktuelt

Ny norsk dramatikk på Frankrikes hovedscene

rss Bookmark and Share

Tekstene til Maria Tryti Vennerød, Fredrik Brattberg og Demian Vitanza, som alle er husdramatikere på Dramatikkens hus, var sammen med Sara Li Stensrud plukket ut til iscenesatt lesning ved det franske nasjonalteatret La Colline.


Dette unike arrangementet var i utgangspunktet et initiativ mellom det norske ambassaden i Paris ved Ellen Jørgensen og tidligere leder ved dramatikkens hus Kai Johnson. Jørgensen, som er scenekunstansvarlig på den norske ambassaden, hadde lyst til å rette søkelyset mot flere norske dramatikere i tillegg til Fosse og Lygre, som er vel kjente og mye spilt i Frankrike.

”Ellen Jørgensen tok kontakt med Kai Johnsen på Dramatikkens hus. Han sendte oss i overkant av 30 manus, hvor vi valgte ut fire som vi oversatte”, forteller Laurent Muhleisen, som er sjef ved oversetterhuset Maison Antoine Vitez.

Maison Antoine Vitez er et hus, en frilansbank, som består av omkring 120 oversettere som oversetter fra alle verdens språk til fransk. Det spesielle med organisasjonen er at den er statsstøttet. Oversetterne er dermed uavhengige av ferdige kontrakter eller avtaler med teatrene før de oversetter.

”Det er oversetterne selv som tar initiativ til hva de ønsker å oversette. De lager en prosjektbeskrivelse og forteller om stykket de ønsker å oversette, og så bestemmer ledelsen og en lesegruppe hva vi ønsker å satse på", fortsetter Laurent Muhleisen.

Maison Antoine Vitez har altså stor påvirkning på hva som blir spilt på de franske scener, og fungerer som et viktig ledd mellom dramatikere og teatrene, spesielt for marginale språk som norsk.

Av de 30 innsendte manusene, bestemte oversetterne seg for Nasjonal Prøve av Maria Tryti Vennerød, Lykkelig til min dagers ende av Sara Li Stensrud, Londinium av Demian Vitanza og Tilbakekomstene av Fredrik Brattberg.

Nasjonalteatret La Colline i Paris profilerer seg med samtidsdramatikk. Det er også her Stéphane Braunschweig er teatersjef, en mann som har god kjennskap til og etter hvert fått et nært samarbeid med Arne Lygre.

”La Colline med Brauscweig i spissen var for oss et perfekt sted for å vise franskmenn mer norsk dramatikk”, sier Muhleisen.

Lesningene foregikk på teatrets Petit Scene, hvor godt over 90 publikummere hadde funnet veien lørdag formiddag. Alle tekstene ble lest av franske skuespillere fra La Colline. Det ble også tid til spørsmålsrunder med dramatikerne og en avsluttende plenumsdebatt. Tilstede som tolker var Terje Sindig og Jean-Baptiste Coursaud, som hadde gjort oversettelsene av stykkene.

”Vi er svært glade for at dramatikere hadde mulighet til å komme. Det gir publikum og bransjefolk mulighet til å bli kjent med dem, og forhåpentligvis genererer et arrangement som dette produksjoner av stykkene i Frankrike, avslutter Muhleisen.

Matilde Holdhus, dramaturg ved Dramatikkens hus

     
aid=3837