dramatikkens hus

Aktuelt

Brukerundersøkelse 2013

rss Bookmark and Share

Undersøkelsen som er utført av Kulturmeglerne og Quest-Back A/S er nå klar.


Dramatikkens hus er, som en ung kulturinstitusjon, i en konstant prosess mot å bli et førende kompetanse-og utviklingssenter for ny dramatikk og scenetekst i Norge. I forkant av en full evaluering av stedet, som er planlagt i 2015,  ønsket styret for Dramatikkens hus at det skulle gjennomføres en brukerundersøkelse blant dem som på ulike vis hadde vært i kontakt med huset siden etableringen  i 2010. Brukerundersøkelsen skulle være en temperaturmåler og gi informasjon om brukernes synspunkter på tilgjengelighet og grad av tilfredshet, samt gi indikasjoner på i hvilken grad tjenestene som ytes av Dramatikkens hus er i samsvar med målsettinger og forventninger.

Styret takker alle som har tatt seg tid til å delta i brukerundersøkelsen. Styret mener at tidspunktet for undersøkelsen ikke var det mest ideelle for Dramatikkens hus, etter et turbulent vår og med en høst uten ledelse i utviklingsavdelingen. Den ble utført kun to måneder etter at Siri Senje og Line Rosvoll hadde overtatt ansvaret for det kunstneriske arbeidet. Styret besluttet likevel å gjennomføre undersøkelsen. Resultatet innebar ingen store overraskelser.

”Det som er gledelig for styret, er at mange av brukernes forslag til forbedringer allerede er utført eller under planlegging mens undersøkelsen har vært på gang”, sier styreleder Bente Erichsen. ”Det kommer også tydelig frem av undersøkelsen at vi ikke har klart å kommunisere ut hva Dramatikkens hus egentlig er. Styret mener at også det er i ferd med å bli tydeligere, men at vi har en vei å gå, også her. Dramatikkens hus vil bruke undersøkelsen som et viktig verktøy i tiden fremover mot evalueringen i 2015."

 

     
aid=2924