dramatikkens hus

Aktuelt

Rekonstruksjoner av Malmfrid Hallum

rss Bookmark and Share

Denne uken er det verksted på TRAFO for produksjonen.


De er fire aktører, hvorav en danser og tre skuespillere som deltar på verkstedet. I tillegg vil koreograf også være tilstede for å gjøre seg kjent med dramatikerens tanker og metoder. Dette er viktig ettersom de ønsker å jobbe i en form der tekst og bevelgelse er sidestilte uttrykk når de skal formidle tematikken og historiene i Malmfrid Hallums tekster.
Verkstedet vil være første gangen alle aktørene møtes for å utforske tematikken og det tekstmaterialet som Malmfrid Hallum allerede har produsert. De gleder seg veldig til å dykke ned i dette arbeidet!

Rekonstruksjoner er en teaterforestilling inspirert av samtaler med unge mennesker i Norge i dag. Vi ønsker å skape en arena for samtaler for ungdom og unge voksne rundt tematikken psykisk helse. Vi ser behovet for informasjon om psykisk helse blant unge voksne, og behovet for åpenhet og forståelse rundt denne tematikken.

En krise, et problem, det å være sensitiv, kan lett bli definerende for deg og hvordan du ser på deg selv. Alle opplever kriser en eller flere ganger i livet. Problemer tvinger frem behovet for forandring. I dette stykket finner de fire menneskene ulike strategier for å overkomme sine problemer. De gjennomgår en rekonstruksjon. Evnen til rekonstruksjon er en avgjørende egenskap. Å komme over, gå videre, forandre, bli sterkere.

To kvinner. To menn. Vi vet ikke hvem de er eller hvor de kommer fra. De snakker om å være kastet ut i en verden hvor mulighetene synes ubegrensede, men de føler angst for å mislykkes. De snakker om byen som holder på å kvele dem, om å bli syk av forelskelse, ødelagt av sorg, og om å finne en vei ut av ensomheten. Hva vil det si å føle seg utenfor? Kan kjærlighet være svaret på menneskets livsproblem? Rekonstruksjoner er en meditasjon over det unge menneskets sjeleliv.

De store følelsene er størst første gang vi møter dem. Disse møtene former vår identitet. Kjærligheten, sjalusi, angst er temaer som er like viktig for unge mennesker i dag som det var for kunstnere som Munch og Hamsun. Den unge Munch laget sin livsfrise over disse teamene. Malmfrid Hallum har nå rekonstruert disse temaene igjennom samtaler med unge mennesker i dag og laget et nytt verk. I Malmfrid Hallums musikalske tekst, flettes de fire historiene inn i hverandre på en spennende måte. Alle historiene gir oss et innblikk i hvordan det er å være ung voksen og takle livets mentale utfordringer. Rekonstruksjoner er en forestilling om å forstå og å bli forstått. Vårt forsøk på å forstå verden og oss selv, og behovet for å bli forstått, sett og akseptert for den vi er.

Medvirkende:
Regi: Katinka Rydin Berge
Av: M. H. Hallum 
Koreograf: Gull Øzger 
Scenograf: Solfrid Kjetså

På Scenen:
Hedda Sandvig 
Geir Hytten, Steinar Taarn Sande 
Elisabet Hagli Aars

Forestillingen er produsert i samarbeid med Mental Helse Ungdom og er støttet av: Extrastiftelsen, Norsk Kulturråd, Fond For Utøvende Kunstnere, Fritt Ord og Dramatikkens hus

     
aid=2915