dramatikkens hus

Aktuelt

CONTAINER av Edy Poppy

iscenesatt lesning

rss Bookmark and Share

I forbindelse med kick off for Dramatic writers på OIAF inviterer vi til iscenesatt lesning søndag 2. juni fra kl. 20. - 22. på  KHiO, scene 3. 
Skuespillere er Janne Heltberg, Eindride Eidsvold, Mattis Herman Nyqvist og Maria Sand. Lesningen er gratis.


I juni 2012 ble Edy spurt av Dramatikkens hus, om å være en del av Oslo International Acting Festival. Her begynte utviklingen av ”Container”, som resulterte i videre støtte fra Dramatikkens hus, til å skrive sitt første helaftens teaterstykke. 

”Container” kan foregå i en hvilken som helst by av en viss størrelse. Stykkets overordnende tema er deprimerte menn og kvinner som vil ha barn, men det er også en utforskning av kjønn og forventning. Teksten utfordrer klisjeene om hvilke kjønn som ønsker seg hva, når. Hele stykket er skrevet som et musikkstykke, hvor Poppy jobber med rytme og temaer, litt som refreng som hele tiden tilbakevender, men alltid på en litt annen måte enn forrige gang. Samme handlinger og tekstpassasjer får hele tiden nye betydninger. Den umulige drømmen om kjernefamilien går igjen, samt ønsket om å få barn, desillusjonert barndom og istykkerrevne forhold. Og hele tiden tikker den biologiske klokka i bakgrunnen, som et metronom.

Forfatter Edy Poppy (f.1975) debuterte med romanen “Anatomi.Monotoni.” på Gyldendal i 2005. I 2011 kom hennes andre bok, novellesamlingen “Sammen.Brudd.”. Hun har også jobbet som tekstforfatter og performer på “Det blinde teater” på Nationaltheatret under Samtidsfestivalen (2009) og ”Et stykke under Huden” på Podium Scene (2011). I tillegg har Edy vært tekstkonsulenten til Demian Vitanza sine to stykker ”Papirløse fortellinger” på Nationalthetaret (2011) og ”Londinium” på Black Box Teater (2012).

Oslo International Acting Festival i samarbeid med Dramatikkens hus.

 

     
aid=2895