dramatikkens hus

Aktuelt

Oslo International Acting Festival 2013

rss Bookmark and Share

OIAF er en arena for utforskning og formidling av skuespillkunst. Festivalen er åpen for skuespillerstudenter samt film- og scenekunstnere fra Norge og resten av verden og foregår mellom 1.-7. juni. 2012 var festivalens første år, hvor tema var «metoder og teknikker», mens årets tema er «publikum».


Oslo International Acting Festival 2013 har som tema «publikum». Årets festival skal problematisere og undersøke arbeidsmetoder og skuespillerteknikkers forhold til publikummet: Hva skjer når man tar inn publikum allerede i utviklingen av en forestilling? Hvordan kan en skuespiller arbeide med sitt forhold til publikum? Hvordan kan man skape forestillinger uten å glemme publikum underveis i arbeidsprosessen? Hva vil det si å være i dialog med publikum som skuespiller? Hvordan bli bevisstgjort publikums rolle på teateret? Skuespillerne og dramatikere er delt opp i grupper som følger de ulike teaterkunstnere og pedagogene gjennom hele uken.

Dramatikkens hus har invitert Nelly Winterhalder, Linda Gabrielsen, Erlend Sandem, Edy Poppy, Ellisiv Lindkvist og Mattis Herman Nykvist til å delta i festivalen som dramatikere. Festivalen vil bestå av seminarer, workshop, debatter og forestillinger. På formiddagen er det felles konferanse for alle deltakere, deretter følger deltakerne hver sin workshop. Mange av kveldene er det også forestillinger og debatter. Følgende teaterkunstnere og pedagoger holder hver sin workshop gjennom uka:

Performativtet og publikum:
Richard Schechner – Wooster groups første regissør og en av de mest sentrale premissleverandører til amerikanske performance-studier. Schechner er forfatter av rekke sentrale bøker om performativtet, teater og samfunn, og er i dag professor ved Tisch School of the Arts, New York. Workshop om forholdet mellom skuespilleren, teateret og publikum. Ellisiv Lindkvist er gruppens dramatiker.

Politisk aktivisme:
The Yes Men – amerikanske aktivistgruppe som driver skjult politisk teater. De har med sine metoder satt agenda i media flere ganger, bl.a. gjennom å komme på CNN som «talsmenn» for Dow Chemical og snakke om katastrofale giftutlipp i India. Workshop om politisk aktivisme med bruk av teaterets og skuespillerens virkemidler og skjult teater som aktivistisk strategi. Erlend Sandem er gruppens dramatiker.

Publikum som impuls:
Laurent Chetouane – opprinnelig fransk koreograf og regissør, som nå setter opp forestillinger på alle kontinenter. Chetouane har gjort seg bemerket med forestillinger som krever evne til intens lytting fra skuespilleren, både mot medspiller og publikum.  Workshop om det å la skuespillerens impulser til tekst og handling komme i dialog med publikum. Edy Poppy er gruppens dramatiker.

Publikum som konsept:
Fix & Foxy – dansk teatergruppe som skaper forestillinger basert på konsepter med utgangspunkt i publikum. Både deres iscenesettelse av Leni Riefenstahls nazipropagandafilm «Viljens Triumf» med publikum i rollen som massene, og deres nyinnspilling av «Pretty Woman» med en for kvelden hyret prostituert til å spille hovedrollen, vakte betydelig oppsikt i Danmark. Workshop om å utvikle konseptbaserte publikumsorienterte forestillinger. Nelly Winterhalder er gruppens dramatiker. 

De undertryktes teater:
Gisella Mendoza – Sør-Amerikansk teaterkunstner som jobbet tett på Augosto Boal i utviklingen av «de undertryktes teater». «Forumteateret» hadde pedagogiske og politiske siktemål, hvor muligheten for deltakelse og endring av samfunnet skulle utforskes og muliggjøres. Workshopen i forumteater handler om hvordan publikums kan bli en aktivt handlende part i en teaterforestilling. Linda Gabrielsen er gruppens dramatiker.

Lecture performance:
Veronika Bökkelmann – tysk teaterkunstner som gjort en lang rekke dokumentar og site specific-forestillinger i Europa og Sør-Amerika. Lecture performance er en form som henter fra både teaterets estetikk og forelesningformens formål, en form som gjør publikum til like mye mottakere av kunnskap som av en estetisk opplevelse. Workshopen har fokus på utforming av lecture performance og site-specific dokumentarteater.

Relasjonell estetikk:
Nicolas Bourriaud – kunst-kurator og leder av National School of Fine Arts. Bourriaud etablerte på 90-tallet begrepet «relasjonell estetikk» i boken med samme navn, hvor han foreslår at et kunstverk primært skal være i dialog med sitt publikum. Han har tatt utgangspunkt i performance-kunst og happenings for å utforme sin strategi. Workshop om relasjonalitet, publikum og former i krysningspunktet mellom installasjoner, performance og teater. Mattis Herman Nykvist er gruppens dramatiker.

     
aid=2888