dramatikkens hus

Aktuelt

Vi søker dramatikere til Husdramatikerprogram!

rss Bookmark and Share

Høsten 2013 ønsker vi mellom 10 og 20 dramatikere velkommen til Dramatikkens hus, i det vi initierer vårt Husdramatikerprogram. Programmet vil tilby kunstneriske, tekniske og økonomiske ressurser og gi rom for utvikling av dramatiske forfatterskap over tid.


Vårt nye ”ensemble” av dramatikere vil få tilgang til teaterfaglige ressurspersoner som dramaturger, instruktører, skuespillere, teknikere og produsenter. De vil også kunne benytte husets lokaliteter og visningsmuligheter innenfor gitte rammer. Praktisk arbeid som tekstverksteder og lesninger vil inngå i tilbudet. Dramatikerne vil dessuten motta femti tusen kroner pr. halvår i skrivestipend gjennom hele perioden. I første omgang er tidsrammen for samarbeidet mellom kunstnerne og Dramatikkens hus satt til to år.

Programmet skal være fleksibelt, forfatterstyrt og skreddersydd etter den enkelte dramatikers behov. Vi vil også oppmuntre til samarbeid og utveksling mellom de involverte kunstnerne. Det forventes at dramatikerne bruker huset aktivt, initierer egne prosesser, og medvirker til å generere aktivitet i scenerommene.

Dramatikkens hus ønsker gjennom dette å gi et antall aktive dramatikere tilhørighet og eierskap til huset. Vi ønsker at programmet skal favne et bredt spektrum av forfattere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet. Vi samarbeider med ulike utviklingsmiljøer landet rundt, og deltakerne skal kunne bo og arbeide på forskjellige steder.

Det vil fortsatt være mulig for dramatikere og andre kunstnere utenfor programmet å søke om midler til utvikling av sine prosjekter.


SØKNADSFRIST 1.6.2013

Søknaden må inneholde:
Kort begrunnelse for hvorfor man vil bli “Husdramatiker”
Korte prosjektbeskrivelser av aktuelle prosjekter/idéer
Tekstprøver ( tidligere arbeider eller work-in-progress)
CV


HVEM KAN SØKE:
Programmet er forbeholdt aktive dramatikere med produksjonserfaring,; dvs. søkere må vært oppført i profesjonell sammenheng.
Ansatte i 100% stilling er ikke kvalifiserte til å søke.

For mer informasjon og innsendelse av søknad vennligst benytt følgende e-post adresser:

line@dramatikkenshus.no
siri@dramatikkenshus.no
olejohan@dramatikkenshus.no


     
aid=2870