dramatikkens hus

Aktuelt

Ny norsk dramatiker-master på KHIO

rss Bookmark and Share

Teaterhøgskolen utlyser for første gang et masterstudium i scenetekst. 3-4 studenter vil bli tatt opp for å undersøke, utforske og utfordre hva scenetekst kan være over et toårs studium. Studiet er beregnet på studenter som ønsker å virke som profesjonelle dramatikere.NY NORSK DRAMATIKER-MASTER!

Studiet vil preges av nær oppfølging og stor frihet. Dramatikerstudentene skal i perioder også jobbe tett på de andre masterstudentene; regissører, skuespillere og scenografer. Samarbeidsvillighet, åpenhet, evne til å tilpasse seg ulike arbeidsformer er derfor viktige egenskaper.

Opptak til masterstudiet skjer etter registrering på Kunsthøgskolens hjemmesider og søknad med innleverte tekster: Én scenetekst og én tekst i valgfri sjanger. Søknadsfrist er 1. april, og studiestart er august 2013.

Full søknadstekst og registeringsskjema finnes på www.khio.no

Lenke til informasjon om masterstudiet i scenetekst: http://www.khio.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=9508

Lenke til informasjon om alle de nye masterstudiene: http://www.khio.no/Norsk/Teaterhogskolen/#9504

Vi vil sette stor pris på om det nye studiet blir kjent, både for potensielle søkere men også for teater- og kulturmiljøet generelt. Ta kontakt med en av de ansvarlige hvis det er noe dere lurer på, ønsker mer informasjon, tekst, intervjuer eller liknende.

Programansvarlig:
Øystein Stene er litteraturviter og har vært fast tilknyttet Teaterhøgskolen som førstelektor siden 2005. Han har publisert tre romaner på Aschehoug, skrevet og regissert for film og teater. Tlf. 416 57 546, mail: oyststen@khio.no

Professor:
Jesper Halle er dramatiker og ble knyttet Teaterhøgskolen som professor i scenetekst fra januar 2013. Han har skrevet et trettitall dramatiske verker for scene, radio og TV. Tlf. 951 80 973, mail jj.halle@online.no

Professor 2:
Tore Vagn Lid er regissør, forfatter, dramatiker og musiker samt kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen og har publisert en rekke artikler om dramaturgi, musikkdramaturgi og teatersosiologiske emner. Tlf. 928 19 654, mail torevagn@gmail.com

     
aid=2600