dramatikkens hus

Aktuelt

SceSam

interaktive dramaturgier

rss Bookmark and Share

Utlysning av midler til verksteder
Det kunstneriske forskningsprosjektet “SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn” søker i samarbeid med Dramatikkens hus scenekunstprosjekter som gjennom kunstnerisk praksis og refleksjon ønsker å forske i forholdet mellom barnepublikummet og scenekunsten.


–Hva skjer med kunsten når den blander seg med barna? Hvilke scenekunstneriske uttrykk, tekster og kommunikasjonsstrategier kan interaktive dramaturgier synliggjøre og utvikle?

Til å utforske interaksjon og barns medskaping i scenekunsten, søker SceSam kunstnere og prosjekter innenfor hele scenekunstfeltets praksisområde, som teater, dans, musikkteater, performance, installasjon og andre former for iscenesettelser (av) i tid og rom. Formålet er å legge til rette for kunstnerisk fordypning i møte med et barnepulikum i alderen 3 til 9 år.

Vi tilbyr:
-Honorar til to eller tre kunstnere i én uke (avhengig av prosjektes natur) ­
-Samarbeid med en mentor/dramaturg med barnefaglig kompetanse ­ 
-Lokaler og teknisk bistand ­
-Mulighet for kunstnerisk utvikling over tid, tilknyttet et kompetent og dedikert barnekunstfaglig nettverk.

Vi ønsker oss:
En prosjektbeskrivelse på maks 10 000 tegn, sentrert rundt en kunstfaglig problemstilling knyttet til SceSams område for undersøkelse. I tillegg kommer bakgrunnsinformasjon om søkerne, herunder CVer og annen informasjon som kan være relevant for å belyse søkerens kunst­ og barnefaglige kompetanse/erfaring.

Søknaden sendes til hege@scesam.no senest 15. desember. Tildelingen offentliggjøres 15. januar. Verkstedene skal finne sted i løpet av våren 2013.
For utfyllende informasjon om prosjektet og om SceSams problemstillinger, gå inn på www.scesam.no eller dramatikkenshus.no. For spørsmål, kontakt produsent Hege Knarvik Sande på hege@scesam.no.

Prosjektet finaniseres av Dramatikkens hus og Kunstløftet.

Følg SceSam her: http://www.scesam.no

     
aid=2439