dramatikkens hus

Aktuelt

Kunstnerisk leder Kai Johnsen slutter på Dramatikkens hus 6. september 2012

rss Bookmark and Share

"Det arbeides nå med å få en oversikt over de forpliktelser Dramatikkens hus har påtatt seg, samt de budsjettmessige konsekvenser dette innebærer. Vi ber om forståelse for at det vil ta litt tid.

For spørsmål i forbindelse med ovennevnte eller nye prosjekter, ta kontakt med daglig leder Marit Solbu.

Dramatikkens hus ønsker å fremholde at de kommentarer Kai Johnsen kommer med i anledning avslutningen av hans arbeidsforhold, er hans private synspunkter.”

Styret i Dramatikkens hus


     
aid=2285