dramatikkens hus

Aktuelt

Halvveis i prosjektet "Ikkje direkte råka"

rss Bookmark and Share

Iscenesettelsene av Maria Tryti Vennerøds blogg Ikkje direkte råka, hvor hun kommenterer den pågående rettsaken litterært, er nå halvveis. Hver torsdag kl. 16.00 kommer ulike regissører og skuespillere fra Dramatikkens hus og framfører tekster som er skrevet den foregående uken. Torsdag førstkommende er det Kirsti Stubø og Gjertrud Jynge fra Det norske teatret som har både framføring og regi!


Alle tekstene ligger på www.forlagsliv.no/ikkjedirekteraaka. eller her på vår webside: http://dramatikkenshus.no/pub/dramatikkenshus/plogg/?aid=2167

Rettsaken får naturlig nok massiv dekning i media. Fagfolk, journalister og andre er konstant til stede med synspunkter og rapporter. På bakgrunn av det er det interessant å se hvordan Marias tekster treffer publikum. Under et klipp fra siste iscenesettelse. Det er Maria selv som leser:  http://www.youtube.com/watch?v=W_gFS_nL2rg


Det legger ute flere klipp på you-tube (ett for hver uke) – søk på ikkje direkte råka!

     
aid=2237