dramatikkens hus
08 mai 2017 - kl 17:30 rss Bookmark and Share

Spilleplan:

08.mai 17kl. 17:30  Nye Kluter

NYE KLUTER- en samtale om kunstsyn i det norske teaterfeltet

En åpen diskusjon om teater og kunstforståelse og om fremtiden for teater i Norge.

Det har blitt foretatt en rekke nye ansettelser i viktige posisjoner i TeaterNorge det siste året. Anne-Cécile Sibué-Birkeland har blitt ny sjef på Black Box teater, Jørgen Knudsen er ny scenekunstkonsulent i Norsk Kulturråd, Jon Refsdal Moe er ny dekan på Teaterhøyskolen, Kai Johnsen er ansatt som ny professor på Regilinjen på Teaterhøyskolen og Camilla Eeg-Tverrbak ansatt som ny professor på Akademi for Scenekunst i Fredrikstad.

Vi ønsker å samle disse til en åpen diskusjon om teater og kunstforståelse og om fremtiden for teater i Norge. Vi ønsker å stille spørsmål om hvordan de vil bruke sin posisjon til å påvirke det norske teaterfeltet. Hvilke utfordringer står teateret overfor i vår tid? Hvordan ser de på dynamikken mellom de statlige teaterutdanningene og det profesjonelle teaterfeltet? Anser de at det finnes konflikter mellom ulike kunstsyn i det norske teaterfeltet og hvordan forholder de seg eventuellt til dette? Hva tenker de om sin egen rolle i utviklingen av teaterdiskursen i Norge?

TeaterTanken er en norsk tankesmie og ideell organisasjon. Den er organisert som en forening og har i dag rundt 50 medlemmer fra hele landet. Medlemmene er scenekunstnere både i og utenfor de store institusjonene, kritikere og teoretikere. TeaterTanken ble stiftet ut fra behovet for en felles plattform for faglig kompetent tenkning og samarbeid på tvers av skillelinjer. TeaterTankens formål er ã bedre vilkãrene for et kunstnerisk fundert teater i Norge gjennom å forbedre diskursen og skape nytenkning rundt teater og kunstpolitikk.

 

Arrangeres av TeaterTanken på Dramatikkens hus, 8.mai klokka 17.30-20.00

Publisert: 21.04.17 10:48
aid=4627