dramatikkens hus
19 mai 2017 - kl 14:00 rss Bookmark and Share

Opphav

Spilleplan:

19.mai 17kl. 14:00  Arbeidsvisning av OPPHAV

Arbeidsvisning: OPPHAV

19.mai, klokka 14:00

OPPHAV blir en scenetekst på vers for figurteater, der hovedaktørene er mikroorganismer. Sceneteksten skrives av Amalie Olesen i samarbeid med Ellen Jerstad. Med seg har de tre figurførere fra kompaniet THE KRUMPLE. Prosjektet springer ut av en fascinasjon for mikrobiologiens strukturer, livssykluser og estetikk. OPPHAV blir ikke en naturvitenskapelig gjengivelse, men en kreativ granskning av kroppens teater, og historiene gjemt i de minste bestanddelene av mennesket. Vi ønsker å forske i reverserte størrelsesforhold og maktforhold mellom mikrober, mennesker og planeten.

Hvordan samarbeider mikrober og mennesker? Hvem er avhengig av hvem, og hvem tjener den andre? Er mennesket et fartøy for mikroorganismer, eller jordens parasitter?

Fjerde dag i dette tekstlaboratoriet inviterer vi til arbeidsvisning 19. mai.

Publisert: 28.03.17 14:53
aid=4607