dramatikkens hus
05 mai 2017 - kl 14:00 rss Bookmark and Share

ChILDISM, et teater-ting

Spilleplan:

05.mai 17kl. 14:00  CHILDISM, et teaterting

CHILDISM, et teaterting

Teaterting, 5.mai, klokka 14:00

Childism tar opp temaet barnemishandling og seksuelle overgrep mot barn. Teatertinget er basert på et lengre researcharbeid og presenterer bruddstykker fra samtaler med en informant, en dommer, ansatte I hjelpeapparatet og foreldre.

Publikum møter sterke fortellinger, men også betraktninger fra ulike samfunnsstemmer som belyser problematikken fra flere hold. Samtale med publikum er en sentral del av forestillingen. Vi spør hvordan vi kan se og forsøke å forstå overgrepsutsatte, og hvordan vi kan finne et språk som er relevant i en offentlig diskurs omkring overgrep mot barn.

  • Childism berører og gir en intens innsikt i overlevelse etter seksuelle overgrep
  • Childism berører fordi vi lærer med våre sanser, vårt intellekt og vårt hjerte
  • Childism tar opp fellesskapets syn på barn og hva vi voksne tillater oss av krenkelser


Forestillingen er utviklet i samarbeid mellom dramaturg Camilla Eeg-Tverbakk, skuespiller Petra Fransson og danser Henriette Slorer.


Varighet ca 2 timer inklusive publikumsamtale.

Publisert: 13.02.17 10:37
aid=4572