dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Tilfellet Torgersen

Spilleplan:

17.okt 16kl. 19:00  Blåmandag

Blåmandag: "Tilfellet Torgersen"

Blåmandag 17/10 kl. 19

Tekst: Jens Bjørneboe. Adaptasjon og regi: Helge Reistad. Musidra Teater / Helge Reistads Teatergruppe (1973).

"Tilfellet Torgersen" ble videreutviklet av teatergruppen Musidra og hadde premiere på Scene 7 i 1973. Instruktør var Helge Reistad.

Tilfellet Torgersen var en nyskapende teaterproduksjon i sin tid. Det ble brukt film, lydbilder med autentiske opptak fra isolat på Ullersmo (intervju med Torgersen på cella), lysbilder med autentiske avisoverskrifter. Realistisk teater ble blandet med farse, sort teater, absurde og barokke scener og talekor.
(Kilde: Sceneweb)

Jens Bjørneboe skrev følgende i programmet til Musidras debatt-spill om "Tilfellet Torgersen":
For noe over 1 år siden, i slutten av 1971 kom Helge Reistad til meg med ideen om å lage et kortfattet skuespill om Torgersen-saken, bergenet på TV-framførelse. På dette tidspunkt trodde jeg selv som folk flest, at Fredrik Torgersen var skyldig i drapet i Skippergt. 6b natten til 7. des. 1957, men jeg mente også at dommen var uhyrlig, og at prosessen mot han var blitt ført på en for rettsikkerheten ikke betryggende måte. Ettersom jeg stadig satte med grundigere inn i den idag svært omfattende Torgersen-saken, viste det seg at ingen av indisiene tålte å konfronteres med et kritisk blikk. Det gikk opp for meg at det ikke fantes den ringeste saklige grunn til å anta at Torgersen var drapsmannen. Etter flere måneders undersøkelser kom jeg til den oppfatning jeg har idag: Torgersen kan ikke være den skyldige. Helge Reistad hadde for lenge siden trådt i berøring med NRK og mødt en viss interesse der, men da saken viste seg å bli alvor, materialet mer beklemmende, trakk man seg tilbake. Det overrasket meg ikke. Etter nærmere 1 års arbeid med gjennomgåelsen av presse- og saksdokumenter, en omfattende korrespondanse med Torgersen selv, samtaler med mennesker som kjente saken, kontakt med helt nye vitner som kom til osv. osv., hadde jeg et såpass godt overblikk over materialet at jeg kunne skrive en ialt vesentlig korrekt rekonstruksjon av hele straffeprosessen. Det er denne som ligger til grunn for aftenens oppførelse. Den sceniske adaptasjon er foretatt med frie hender av Hege Reistad og hans medarbeidere.

Foto: Frits Solvang. Fr.v. Per Skjølsvik (Torgersen),  Arne Cranner (forsvarer), Svein Arnfinsen (dommer), og Øysten Bye (aktor).
 

Medvirkende, Blåmandag: Espen Klouman Høiner, Ingvild Bygdnes og Helle Haugsgjerd. Helge Reistad holder innledning, og vi leser utvalgte scener. Samtale, diskusjon, enkel servering.
 

Blåmandag er et nytt konsept på Dramatikkens hus. Flere av norgeshistoriens mest interessante teaterforestillinger er skrevet kollektivt. Vi setter vi fokus på utvalgte scenetekster som alle er resultater av kollektive skriveprosesser. Hvordan har de ulike tekstene tatt form? Hva er kvalitetene i en kollektiv arbeidsprosess og hvordan avspeiles dette i teksten? Hvordan er teksten uten forestillingen? Vi inviterer til en kollektiv kveld med presentasjon, diskusjon og lesninger.

 

Publisert: 05.07.16 10:06
aid=4408