dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Claire de Wangen om: Gregory Crewdson

Spilleplan:

08.nov 16kl. 19:30  Claire de Wangen

Claire de Wangen om: Gregory Crewdson

Foredragserie 8/11 kl. 1930

Gregory Crewdson, fotograf, NY, USA. Bildene hans er (oftest) detaljrike, forseggjorte, selsomme scener fra amerikansk småbyliv. Iscenesettelsene har en sterk filmatisk estetikk og gir en følelse av et fryst, skjebnesvangert øyeblikk eller også ladet stillhet. Scenene er rike på detaljer, men mangler informasjon om hva som skjer før og etter, slik at seeren uungåelig bringer sitt eget narrativ til bildet. “Like a story that is forever frozen in between moments, before and after, and always left as a kind of unresolved question”.

Claire de Wangen: Næret av en oppriktig interesse for hva som skjer i møtet mellom kunst og rom og mellom sted og publikum, har de Wangen de siste 15 år laget forestillinger utenfor de etablerte kunstarenaer. de Wangen jobber i hovedsak med det stedsspesifikke og med publikumsomstendigheter som utgangspunkt for forestillinger. Forestillingene er forskning på hvordan disse omstendighetene kan åpne for en omsluttende teateropplevelse. I tillegg til estetiske og fortellende forslag, jobbes det i like stor grad med det sensoriske; lukt, lyd, temperatur, synsvinkler og taktilitet; flere veier til publikums egne erfaringsregistre. Hver forestilling søker etter nye innfallsvinkler og særegen dynamikk mellom sted, fiksjon og publikum, mellom teater og tilskuer.

 

Scenekunstnere velger seg en kunstner som utgangspunkt for å tenke høyt om teater og verden.

13/9 - Anders Paulin om: Friedrich Hölderlin
27/9 - Mårten Spångberg om: Gertrude Stein
11/10 - Mette Edvardsen om: Jonathan Burrows
25/10 - Sibylle Berg om: Sibylle Berg
8/11 - Claire de Wangen om: Gregory Crewdson
22/11 - Serge von Arx om: Karl Friedrich Schinkel
6/12 - Jon Bosse om: Anton Tsjekhov

Publisert: 05.07.16 09:50
aid=4400