dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Baba Israel på SPKBOX

Spilleplan:

06.sep 16kl. 20:00  Baba Israel p SPKBOX

Baba Israel p SPKRBOX

Foredrag 6/9 kl. 20

Teater er forankret i historiefortelleren og i urgamle folkelige ritualer knyttet til fellesskap og samfunn. Over tid har det skjedd en endring og teateret har blitt mer formelt og forbeholdt eliten. Teater i dag reflekterer ofte ikke mangfoldet i den moderne byen, verken når det gjelder utøvere, innhold eller publikum.

Mange radikale strømninger har utfordret dette paradigme; fra Boals ”De undertryktes teater” til playbackteater, fra Grotowski til The Living Theatre. De har alle vært ute etter å forandre teateret og å finne tilbake til det rituelle. I USA har ”The Black Arts”-bevegelsen utfordret det vestlige teateret og gitt liv til nye former og retninger.

Hiphopteater er en sammensmeltning av hiphop; en dynamisk, tverrfaglig kultur, og et mangfoldig og variert utvalg av teatrale påvirkninger. Hvordan påvirker hiphopteater samfunnet og hva er vårt forhold både til det tradisjonelle og arven etter radikale kunstbevegelser? Sammen med Matilde Holdhus vil Baba Israel utforske disse spørsmålene og hiphopteaterets rolle og plass i Norge og i verden.

Baba Israel er rapper & spoken word-artist fra New York.

Foto: Emilie Pat. Williams

Arrangør: SPKRBOX og Dramatikkens hus

SPKRBOX står for billettsalg, her kan du kjøpe billetter. 

Publisert: 24.06.16 13:40
aid=4370