dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

"Highway Hypnosis" av Tore Vagn Lid

Spilleplan:

17.nov 16kl. 19:00  Highway Hypnosis av Tore Vagn Lid

"Highway Hypnosis" av Tore Vagn Lid

Visning 17/11 kl. 19

Velkommen til innkikk i en arbeidsprosess:

I «Highway Hypnosis» ligger konseptet allerede i ordet, fordekt som en mistanke:
For «Highway Hypnosis» er ingen gyldig diagnose, ingen skole-medisinsk term. Derimot forsøker det å fange opp et slags syndrom, og et syndrom er på sett og vis en mistanke. Nemlig mistanken om at det å bevege seg hurtig, rett fram og over langt tid — for eksempel i en bil, i time etter time langs en rett, endeløs strekning — til slutt vil kunne skape en helt særegen, transelignende tilstand; en tilstand av våken drøm. Å komme inn i en slik tilstand, bak rattet, «sleeping with your eyes open» på en Highway, i 100 km i timen, er nødvendigvis livsfarlig. For når den drømmende styrer, hvem- og hva er det da egentlig som styrer? Derfor er «Highway Hypnosis» også en tilstand, en erfaring i grensesnittet mellom liv og død, mellom det å være fortsatt, og det å ikke være lenger.

Teatret som hypnotisør:
Hva er teatrets «Highway Hypnosis»? Finnes den? Når slår den inn hos hvem og hvorfor? Kan motorveiens hypnotiske farts-blindhet realiseres i teateret? I så fall, i hvilket teater? Hvordan? Mistanken min går i retning av et ja. Og for meg er det denne mistanken som begrunner dette konseptet som et scenisk konsept; nemlig forestillingen om teatret som hypnotisør. Og med det mener jeg: skuespilleren som hypnotisør, rommet som hypnotisør, teksten som hypnotisør, filmen og videoen som hypnotisør, musikken som hypnotisør, bevegelsene og klærne som hypnotisører, lyset som hypnotisør. 

Så hvor mange sitter det i bilen?
Samtidig hviler dette konseptet i tanken om «Highway Hypnosis» som en analogi, hvor et fenomen eller syndrom — som første gang ble oppdaget på amerikanske motorveier på 1920tallet — flyttes ut av psykologien. Slik overføres «Highway Hypnosis» fra den ensomme sjåføren som raser av sted på motorveien, og til en familie, et samfunn, en by, et land, en verdensdel, kanskje til og med en hel verden som gjør det samme; som blindet av sin egen fart, sin egen bevegelse, sin egen regelmessighet, sitter der med vidåpne, stirrende øyner, mens de sover. Og ingen kan si når eller om de noensinne kommer til å våkne. 

- Tore Vagn Lid

«Highway Hypnosis» er arbeidstittelen på et scenekunstkonsept av Tore Vagn Lid. Prosjektet utvikles i et formalisert samarbeid mellom Transiteatret-Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo (Teaterhøgskolen) og Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ("Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater»). «Highway Hypnosis» utvikles over tid, med flere stasjoner/utviklingsfaser både innenfor og utenfor KHiO i løpet av 2015 og 2016. Planlagt premiere er desember vinter/vår 2017.

Publisert: 22.06.16 14:46
aid=4367