dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

"Skilpadder hele veien ned" av Kim Atle Hansen

Spilleplan:

08.apr 16kl. 14:00  "Skilpadder hele veien ned" av Kim Atle Hansen

"Skilpadder hele veien ned" av Kim Atle Hansen

Verksted og visning 8/4 kl. 14

Skilpadder hele veien ned omhandler det å ville være et rasjonelt menneske og leve etter vitenskapelige forklaringsmodeller når de mest eksistensielle vitenskapelige sannhetene blir mer og mer irrasjonelle og umulige å forholde seg til på en fornuftig måte. Har det alltid vært sånn at den vitenskapelige virkelighetsforståelse har vært irrasjonell for en lekmann, eller representerer kvantefysikken og dens implikasjoner et sprang forbi våre logiske evner? Har vi kommet til et punkt hvor religion er mer rasjonelt enn vitenskap? Teksten går historisk gjennom bestanddelene av den vitenskapelige virkelighetsforståelsen for å se hvordan vi kan forholde oss til dem på en reell måte og hvor langt vi egentlig klarer å henge med.

Verkstedet varer 4.-8. april.
Skuespillere: Eivin Salthe og Valborg Frøysnes
Verkstedleder: Peer Perez

Tekstutviklingen er støttet av Norsk Kulturråd. 

Kim Atle Hansen (1981) er utdannet dramatiker og skuespiller fra henholdsvis Kunsthøgskolen i Oslo og Akademi for Scenekunst. Tekstene hans er blitt oppført på Det Norske Teatret og Nationaltheatret, samt i egen produksjon på Black Box Teater og Dramatikkens hus.

Publisert: 20.01.16 14:32
aid=4280