dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Forskriften som forsvant - veien videre for den frie scenekunsten

Spilleplan:

18.sep 15kl. 15:00  Teatertanken

Forskriften som forsvant - veien videre for den frie scenekunsten

Seminar arrangert av TeaterTanken, Norsk Skuespillerforbund, Norsk kritikerlag og Scenekunst.no

Stemmer det at dagens frie scenekunstfelt i Norge er unikt i omfang, mangfold og vitalitet? Hvordan påvirker den statlige tilskuddsordningen den scenekunsten som skapes? Med ønske om å samle feltet og bidra til kunnskap og bevissthet om disse viktige spørsmålene, inviterer vi til dialogmøte fredag 18. september på Dramatikkens hus.

I november 2014 fjernet regjeringen Forskriften om tilskudd til fri scenekunst. Forskriften var en svært viktig rammebetingelse for tilskuddsordningene i scenekunsten. Når den endres, oppstår det usikkerhet i feltet. I dette møtet ønsker enkeltkunstnere, aktører og organisasjoner på scenekunstfeltet å sette søkelyset på hvilke konsekvenser gjennomførte og planlagte endringer får og kan få.

PROGRAM

15.00: Velkommen
15.05: Innledning v/ kunstnerisk leder ved Moderna Dansteatern i Stockholm, Danjel Andersson
15.15: Finansiering av norsk fri scenekunst: Historisk gjennomgang og sentrale problemstillinger. Tove Bratten, Danse- og Teatersentrum
15.35: Tidligere scenekunstkonsulenter om funksjonen: Kai Johnsen, Rolf Engelsen, Shanti Brahmachari, Elisabeth Egseth Hansen og Melanie Fieldseth

Pause

16.30: Panelsamtale om endringene i Norsk Kulturråd:
- Danjel Andersson, kunstnerisk leder MDT, tidligere skuespiller og kritiker.
- Yngve Slettholm, rådsleder Norsk Kulturråd.
- Kulturdepartementet? TBC.
- Henriette Pedersen, koreograf og medlem i Kulturrådets fagutvalg for dans.
- Melanie Fieldseth, scenekunstkonsulent.

Ordstyrer: Hild Borchgrevink, redaktør Scenekunst.no og medlem i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans.
Dialog med salen.

17.30: Utdeling av scenekunstvaluta, champagne og konsulentkake!
Etter møtet fortsetter NSFs krets Oslo og omegn arrangementet med "Fredagspils" med uformell samtale i skjenkestuen Oslo Mekaniske Verksted i samme bygg som Dramatikkens hus.

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom TeaterTanken, Norsk Skuespillerforbund, Norsk kritikerlag seksjon for teater, musikk og dans og nettidsskriftet Scenekunst.no

Velkommen!

 

Publisert: 26.08.15 14:04
aid=4104