dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Ingrid Fiksdal om: Metode

Spilleplan:

08.des 15kl. 19:30  Ingrid Fiksdal om: Metode

Ingri Fiksdal om: Metode

Foredrag 10/11 kl. 1930

Innen kunstnerisk utviklingsarbeid er metode og metodologi sentrale temaer. Dette er delvis en konsekvens av hvordan kunstutdanning har blitt formalisert og standardisert etter Bolognaavtalen. Innen feks vitenskapelig forskning skal det å benytte seg av en gitt metodologi gjøre forskningsresultatene etterprøvbare. Men kan eller bør kunsten gjøres etterprøvbar? Og gir det mening å operere med en preskriptiv metodologi i kunstnerisk utviklingsarbeid?

Ingri Fiksdal jobber som koreograf. Hun er for tiden stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo/Program for kunstnerisk utviklingsarbeid med prosjektet Koreografi som kollektiv og affektiv event. Arbeidene hennes turnerer i Europa og USA.

Fiksdal har med seg følgende gjester til foredraget: Danser, koreograf og skribent Venke Sortland, stipendiat ved Kunstakademiet Jesper Alvær, og studenter på MA koreografi ved KHiO: Karen Eide Bøen, Roza Moshtaghi, Shi Pratt, Simen Korsmo Robertsen, Kristian Støvind og Bente Alice Westgård.

I foredragserien snakker scenekunstnere om temaer de er opptatt av.

Publisert: 26.08.15 11:29
aid=4099