dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

24 plays in 24 days

Spilleplan:

27.mai 15kl. 19:00  24 plays in 24 days

24 plays in 24 days

Lesninger 27. mai kl. 1900-2100

Velkommen til en kveld med lesning av et utvalg av innsendte tekster - fra et knippe av over 100 deltakere som har skrevet over 2000 tekster.

Torshovloftet arrangerte 7.-30. april skrivekonkurransen 24 plays in 24 days. I løpet av 24 dager skrev deltakerne 24 korte scenetekster. Hver kveld kl 22.00 fikk deltakerne en e-post med inspirerende instruksjoner, som deltakerne kunne bruke. Etter 36 timer måtte man sende inn ferdigskrevet stykke, langt eller kort. 

Påmeldinga var åpent for alle. Hver deltaker betalte et påmeldingsgebyr på 200 kr. Når konkurransen er avsluttet deles påmeldingsgebyret mellom de som har klart å skrive og sende inn 24 teaterstykker. (minus en ad.min avgift på 20%).

Initiativtaker og primus motor er Cecilie Lundsholt ved Torshovloftet.

aid=4033