dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Lars Øyno om: Scenisk poesi

Spilleplan:

17.feb 15kl. 19:30  Lars yno om: Scenisk poesi

Lars yno om: Scenisk poesi

Foredragserie

Det finnes en form for behandling av de sceniske virkemidler som sidestiller vitenskap og poesi. Realisme og psykologi uttrykt gjennom skreven og talt dialog preger det vestlige teaters scenebilder. Har poesien noen plass her? Hvis den er fraværende, er det gjort med hensikt eller skyldes det mangel på kunnskap om mulige virkemidler til disposisjon?
Kan vi tale om romlig poesi, og hva er i så fall det?

Lars Øyno arbeider som regissør og leder Grusomhetens teater.

I foredragserien inviteres scenekunstnere til å snakke om emner de er opptatt av. Vi skaper et refleksjons- og møterom, som ikke er direkte knyttet til pågående teaterarbeid, men gir foredragsholderen mulighet til å sette eget virke i perspektiv.

aid=3929