dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

DUB leviathan seminar på Dramatikkens hus

Spilleplan:

07.feb 15kl. 16:00  DUB Leviathan!

DUB Leviathan! Et scenisk seminar

Seminar

Hvordan kan teateret igjen åpne opp og utvide en musikalsk genre?

Hva er scenisk dub? Hvordan kan det som i utgangspunktet var en musikalsk produksjons- og organisasjonsmåte gjøres til tenke- og arbeidsform for teatret? Og omvendt; hvordan kan teateret igjen åpne opp, og utvide en musikalsk genre? Spent opp mellom demonstrasjon, diskusjon og refleksjon er det Sceniske Seminaret også i seg selv et forsøk på å finne fram til en måte - et egnet rom - hvor formidling og utveksling av kunstnerisk forskningsarbeid er mulig. Med andre ord et rom for estetisk grunnforskning.

Seminaret er en del av Tore Vagn Lids prosjektprogram på Kunsthøgskolen i Oslo med tema "Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater". 

Tore Vagn Lid er i tillegg til å være kunstnerisk leder i Transiteatret professor i dramaturgi og scenetekst. Prosjektprogrammet er en del av et kunstnerisk feltarbeid over tre år som, gjennom sceniske seminarer, praktiske workshops, frittstående forestillinger/visninger, store produksjoner og teoretiske refleksjoner, søker å finne ut, og undersøke, hva som kreves i et teaterlandskap der standarden for høykvalitets- og relevant teater forskyves.

Arrangementet er gratis, men har begrenset med plasser! Send en e-post til etudes.post@gmail.com for å reservere billetter, eller klikk deg inn her:

BILLETTBESTILLING

aid=3910