dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Land of Olives-Marius Kolbenstvedt

Spilleplan:

09.jan 15kl. 17:00  Land of Olives av Marius Kolbenstvedt

Land of Olives av Marius Kolbenstvedt, Marius von der Fehr, Truls Lie og Angel Robin Fox

┼rets f°rste visning

Land of Olives
Med dagens situasjon i Palestina og Israel som utgangspunkt inviteres publikum til refleksjon rundt en serie mulige politiske endringsprosesser.
Kan teatret gjøres til et mulighetsrom i en fastlåst politisk situasjon? I samspill mellom scenetekstens fiksjoner i spennet fra utopi til undergang og dokumentarmaterialets forankring i realitet, utforskes ulike fremtidsvisjoner som trekker tendenser i samtiden ut i ytterligheter.

Av og med Marius Kolbenstvedt, Marius von der Fehr, Angel Robin Fox, Truls Lie og gjester.

Etter visningen blir det samtale. Til å lede samtalen har vi invitert Osama Zatar - skuespiller, performancekunstner, skulptør og OneStates ambassadør i Wien. Gjennom sitt arbeid utforsker Zatar kunsten som arena for utopisk praksis.

Som ambassadør for OneState er Zatars besøk også en diplomatisk sondering for opprettelsen av en Onestate ambassade i Oslo.

 

Velkommen til årets første visning. Gratis inngang og bar ved scenen.

aid=3903