dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Signe Becker

Spilleplan:

09.des 14kl. 19:30  Signe Becker

Signe Becker om: språklig nydannelse i kunsten

Femte foredrag i Dramatikkens hus´ foredragserie

Signe Becker skal lage en liten live sekvens i samarbeid med scenekunstnerne Julie Solberg og Cecilie Solberg Knudsrød, og vise sin egen film "Paradis".

"Paradis" er en intuitiv respons på en episode av tv-serien Paradise Hotel. Den er en kritikk og en lovprisning på samme tid, en kløyvd drøm om et etterlengtet paradis. Formmessig blandes disharmoniske virkemidler: Det enkle og det ugjennomtrengelige løper inn i hverandre, visuelt og auditivt. All tekst er hentet fra episoden. Komponist: Martin Langlie, Foto: Marte Vold, Klipp: Philippe Tempelman, Lys: Tilo Hahn, Sminke: Sara Schultz Pedersen, Teksthjelp: Saila Hyttinen, Assistent/grafisk design: Elena Becker

Med utgangspunkt i denne filmen og Vera Krohn Svalengs masteroppgave "Ubehaget i teateret", ønsker Signe å utforske hvilke funksjoner og muligheter som ligger i det uforståelige. I stedet for at scenografien danner bakgrunnsbildet vil hun forsøke å danne et teoretisk bakteppe for scenografien. Hva skjer når kunsten utrykker seg med et språk vi ikke vet at vi ikke har?

Les mer om Signe Becker her:

Dramatikkens hus inviterer personer fra norsk scenekunst til å snakke om emner de er opptatt av. Vi skaper et refleksjons- og møterom, som ikke er direkte knyttet til pågående teaterarbeid, men gir foredragsholderen mulighet til å sette eget virke i perspektiv.

Se hele programmet for FOREDRAGSERIE her

 

aid=3607