dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Knut Ove Arntzen

Spilleplan:

11.nov 14kl. 19:30  Knut Ove Arntzen

Knut Ove Arntzen om: ARKTISK DRAMA OG LANDSKAPSDIALOGER

Foredragsserie

Arktisk drama og landskapsdialoger i scenisk resepsjon: Hamsun, Løveid, Iunker og Fosse - en annerledes norsk dramatikk?

Teatervitenskapens nestor, professor Knut Ove Arntzen flyr inn fra Bergen for å snakke, om norsk dramatikk og dens forhold til det performative, på Dramatikkens hus. I sitt foredrag vil han definere norsk dramatikk i lys av den kritisk-historiske termen “arktisk drama”. Dette handler om måten en dramatiker bruker landskap aktivt og lar det speile rollenes emosjoner i naturen eller landskapet. Arntzen viser hvordan denne symbolismen bidrar til performative teatertekster i et postmoderne perspektiv som igjen har gitt en ny forståelse av teater- teksten og hva dramatikk er i et inter artes-perspektiv.

I flere år fra slutten av 1980-tallet til tidlig 2000-tall bidro Arntzen tilå tematisere nye dramaturgi-former i Norge og utlandet i forhold til visuell dramaturgi og prosjektteater, kabaret dramaturgi og ny scenetekst. De senere årene har han beskjeftiget meg med ambiente teaterformer, ny-dokumentarisme teaterkritikk og sceniske landskapsdialoger i forhold til grenseområder i nord. Det marginale teater er arbeidstittelen på en prosjektserie som beskjeftiger seg med regikunst og det geokulturelle. Parallellt med det har han undervist i teori omkring scenekunst på universitet og kunsthøgskoler.

Knut Ove Arntzen, f. 1950 i Fauske, er professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen og har vært internasjonal konsulent både for Bergen Internasjonale Teater og Les 20 Jours du Théâtre à Risque i
Montréal (Québec), Canada. 1976-1986 var han fast freelance teaterkritiker i Arbeiderbladet, Oslo.Har som kritiker og teaterforsker publisert en lang rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, tekstsamlinger og bøker, samt deltatt på på mange internasjonale konferanser og fagseminarer og vært gjesteprofessor ved universitetene i Oslo, Antwerpen, Frankfurt am Main, og Kaunas. Han har gitt en rekke teoriworkshops i postmoderne teater ved Kunsthøgskolen (Statens Teaterhøskole) i Oslo, Teaterhögskolan i Helsingfors, samt i Istanbul, Sofia og Bucuresti. Publiserte i 2007 boken Det marginale teater. Et nordisk blikk på regikunst og ambiente forsøk, Laksevåg: Alvheim og Eide. I 2009 publiserte han med Camillla Eeg-Tverbakk som co-redaktør Performance Art by Baktruppen. First Part, Oslo: Kontur forlag.

Dramatikkens hus inviterer personer fra norsk scenekunst til å snakke om emner de er opptatt av. Ønsket er å lage et refleksjons- og møterom som ikke er direkte knyttet til pågående teaterarbeid, men som også kan være en mulighet for foredragsholderen til å sette eget virke i perspektiv.

Se hele programmet for FOREDRAGSERIE her

aid=3603