dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Se av Nina Ossavy

Spilleplan:

01.mar 14kl. 16:00  Se av Nina Ossavy

Se

av Nina Ossavy

SE er Ossavys selvbiografiske fiksjon om skam, seksualitet og synd.

"Utganspunket for SE er manus til spillefilmen Blind av Eskil Vogt, men er uavhenging av den. Hovedtematikken i SE er krise og muligheten for katarsis. Ordet krise kommer fra det greske ”krisis” som betyr avgjørende vending eller plutselig skjebnesvanger endring. Katarsis betyr renselse og brukes ofte om kunsten potensiale som helende eller rensende praksis.

Som gjennomgående undertemaer linket opp mot krisen, finner vi spørsmål om seksualitet, kvinnesyn, identitet, skam og selvforakt.

SE forholder seg til krisen på flere nivåer; individnivå, familienivå og natur -og samfunnsnivå, men sett gjennom det subjektive blikket til en person som selv er i krise. Hvorfor og hvordan kan en krise få vokse seg så stor at man mister følelsen av identitet. Hva slags mekanismer er det som setter i gang en krise? Hvordan kan en personlig krise bli påvirket og forsterket av den samfunnsmessige krisen. Hvor langt tilbake må man gå for å forstå hele bildet av en krise? Kan man forstå hele bildet? Må man det for å komme ut av krisen? Kan kunsten redde livet ditt? "

Lesning ved Karen Høie, Mads Jørgensen, Marius Kolbenstvedt, Kari Onstad, Nina Ossavy og Terje Ranes.

Inngang: Gratis

 

aid=3284