dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Spilleplan:

14.feb 14kl. 17:00  Gratis

TeaterTanken: Ja, vi elsker teater

Seminar


Seminar om hvorfor og hvordan staten skal støtte teater. Internasjonale gjester og konkrete forslag.


Et halvt år etter den nye regjeringens lansering av sin "Frihetsreform" er behovet for debatt rundt kunst, frihet og kulturpolitikk akutt.
Det er på høy tid med en kursendring i norsk teaterpolitikk, men den må gjøres med forståelse og faglighet. Det er derfor viktigere enn noensinne at teaterfeltet selv har hånden på rattet når vi skal tenke rundt framtid og ideologisk retning.

TeaterTanken inviterer til seminar i samarbeid med et sterkt  knippe internasjonale gjester. Vi ser på velferd, frihet og kvalitet, på hvordan man kan prioritere det frie feltet og frilansere, samt presenterer et konkret forslag til en gjennomgående endring i fordeling av teatermidler og organisering av norsk teater.

Denis van Laeken (BE) - teatersjef ved Monty Kultuurfaktorij, Antwerpen, Belgia.
Joris Janssens (BE) - direktør ved  det Vlamske Teaterinstitutt (tilsvarer Belgisk Kulturråd).
Monna Dithmer (D) - kulturredaktør i Politiken. Dithmer var en av forfatterne bak den danske rapporten Veje til Utvikling, om nye retninger og modeller i dansk teaterpolitikk.
Remi Nielsen (N) - redaktør i Le Monde Diplomatique
.

TEATERTANKEN - norsk tankesmie og ideell organisasjon. Den er organisert som en forening og har i dag 50 medlemmer fra hele landet. Medlemmene er scenekunstnere både i og utenfor de store institusjonene, kritikere og teoretikere. TeaterTanken ble stiftet ut fra behovet for en felles plattform for faglig kompetent tenkning og samarbeid på tvers av skillelinjer. TeaterTankens formål er å bedre vilkårene for et kunstnerisk fundert teater i Norge gjennom å forbedre diskursen og skape nytenkning rundt teater og kunstpolitikk.

aid=3272