dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Plakat vinduer
Veronica Salinas
Tekstlab

Spilleplan:

13.sep 13kl. 19:00  Tekstlab# 3

Tekstlab# 3 Vinduer

av Veronica Salinas

9.-13. september

I laboratoriet arbeides det denne gangen med en tekst om handler om avmakt hos unge mennesker i ulike deler av vår global verden. Veronica Salinas har skrevet seks monologer som i korte øyeblikk gir glimt inn i unge menneskers liv. Det handler om språk, media, etnisitet, fremmedgjøring, identitet og makt og avmakt i en verden som som ikke lenger har klare grenser, men hvor de gamle grensene likevel er stengsler. Monologene er som et vindu. Vi ser ikke alt, bare litt, nok til å danne et bilde. Monologene gir stemme til de avmektige, de setter ord på hvordan de lever sine liv og hvem de vil være. Det skapes en vev om en global tid med flytende identiteter.

I laboratoriet vil de utforske monologene gjennom å eksperimentere med kommunikasjon gjennom fysisk uttrykk og språk i kulturell kontekst. Det skjer gjennom lek med arketypene og rollebesetningen. Skuespillerne er rollebesatt både ut fra arketypene tekstene byr på og personlighetene og språk de selv bærer på. De både møter og kontrasterer sine egne karakterer. Med denne rollebesetningen oppstår omdreininger mellom fiksjon og virkelighet, en scenisk lek.

Salinas fikk støtte fra Scenetekstutvikling i Norsk Kulturråd I 2009. Teksten er utviklet gjennom flere prosesser i TekstLab og hos Norsk barnebokinstitutt.  Veiledere i verkstedet er Jon Tombre, Cecilie Lindemann Steen og Shanti Brahmachari. “ Vinduer” vil om kort tid bli satt i produksjon.

Utøvere er Hanna Mjåvatn, Taro Vestøl Cooper, Huy Le Vo, Sarah Ramin Osmundsen og Veronica Salinas

 

Se film fra siste workshop her

Hva er Tekstlab? TekstLab er et laboratorium for scenetekstutvikling og iscenesettelse av nyskrevet dramatikk, ledet av Shanti Brahmachari. De som deltar eksperimenterer for å praktisk utvikle scenetekster i et samspill mellom tekst, fortellinger, lyd, språk, og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den kompetansen, erfaring, språk og uttrykk som finnes hos kunstnerne som deltar i TekstLab. TekstLab har siden 2008 vært et tilbud til kunstnere som arbeider med tekstutvikling. Intensjonen med prosjektet er å få frem nye stemmer og nye tekster ved å gi kunstnere mulighet til utvikle idéer, konsept, eller utkast til tekster gjennom prosessarbeid. Det er et mål å synliggjøre arbeidet i møte med publikum gjennom dialog, iscenesettelser, lesninger og prosessvisninger.
TekstLab samarbeider med Dramatikkens hus , Norsk Skuespillersenter,  og Nordic Black Theatre. TekstLab er støttet av Norsk Kulturråd.
 

www.tekstLab.com

 

aid=3024