dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

logo Rethink dance

Spilleplan:

14.feb 13kl. 19:00  Work in progress med Sterud, Campbell og KjŠrsund

Work in progress med Sterud, Campbell og KjŠrsund

Rethink Dance

Denne kvelden presenterer tre dansekunstnere prosjekter under utvikling der de selv er utøvende. Du får anledning til å bli bedre kjent med dansekunstnerne og hvordan de jobber, både gjennom innblikk i de kunstneriske prosessene de er inne i for øyeblikket, og gjennom å høre tankene bak arbeidet og diskusjon rundt dette. Rethink Dance mener arbeid i prosess har en verdi i seg selv som kunstneriske uttrykk. Work in progress kvelden fungerer samtidig som et springbrett for videre utvikling og spredning av prosjektene.

Billettpris er 100.- og 60.-

Marte Reithaug Sterud har studert moderne/samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo (2005-2008) og ved Skolen for Samtidsdans (2009-2010). Som skapende og utøvende danser med base i Oslo, har hun gjennomført flere prosjekter i samarbeid med andre dansekunstnere, blant annet forestillingene "Svidd" (Volumfestivalen i Elverum, Prøverommet v/Oktoberdans og Mind the Gap, 2010), "Plattform" (En Kveld, 2011) og "I tide og utide"/"Grønske" (Vrangforestilling, 2011/2012). Hun har jobbet aktivt med spontankomposisjon gjennom det tverrkunstneriske visningskonseptet Anti-Loop og ved ukentlige klasser for dansere gjennom initiativet Goldfish Project. Hun har samarbeidet og arbeidet med blant annet Rannei Grenne, Jorunn Kjersem Hildre, Ann-Christin Berg Kongsness, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Solveig Styve Holte, Haugen Produksjoner, Ingrid Lorentzen og Fin Walker. I tillegg er hun med i Framtidsdansbevegelsen, først og fremst representert gjennom nettsida framtidsdans.no, som ønsker å belyse verdier som engasjement, mot, solidaritet, vekst og fornying i en norsk dansekunstnerisk kontekst. 

Bryan Campbell er en amerikansk dansekunstner som er basert i New York, Tyskland og Frankrike. Hans tidligere arbeider "Seven Activities of the Historical Object", "Research for the quadruped protagonist", og "Quadruped protagonis" har blitt presentert blant annet på steder som Théâtre de la Cité Internationale (Paris FR), Judson Church (New York USa), og GogolFest (Kiev UA). Han har studert ved New York University’s Tisch School of the Arts og Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), og var deltaker i "ex.e.r.ce 09/10" på Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc Roussillon underledelse av Mathilde Monnier. Som utøver har han skapt og fortolket arbeider med blant andre Jana Unmüssig, David Wampach, David Parker, Christopher Williams og Sydney Skybetter.

Marianne Kjærsund er utdannet dansepedagog ved høgskolen i Bodø 2001. I tillegg har hun studert idrett grunnfag ved Norges Idrettshøgskole og Ettårig forstudium i dans i Oslo. Kjærsund har siden endt utdannelse undervist dans og arbeidet aktivt som medskapende danser i danseproduksjoner av Malin Hellkvist Sellén, Elle Sofe Henriksen, Henriette Pedersen, Hooman Sharifi, Karen Foss, Inger-Reidun Olsen, Maja Roel, Luis Della Mea, Mia Habib og Gustavo Lesgart. Hun har undervist samtidsdans bla ved PRODA, Spin Off ettårig forstudium, Skolen for Samtidsdans, Sunnhordland Folkehøgskole og Akademi for Scenekunst Fredrikstad.

 

This night, three artists present projects in the making, where the artists also are performing. This is an opportunity to get to know these artists and how they work through engaging in their artistic process, and the discussion around it. Rethink Dance believes that work in progress has its own value as an artistic expression. This night is also an opportunity for further development and distribution of the projects.

Marte Reithaug Sterud has studied modern and contemporary dance at The Oslo National Academy of the Arts (2005-2008) and at the School for New Dance (2009-2010). Based in Oslo as a dance maker and performer she has made several projects in collaboration with other dance makers such as the performances "Svidd" (2010), "Plattform" (2011) and "I tide og utide"/"Grønske" (2011, 2012) shown in smaller and bigger Norwegian festivals and arrangements. She has worked actively with instant composition in the interdisciplinary performance concept Anti-Loop and in weekly classes for dancers through the initiative Goldfish Project. She has collaborated and worked with amongst others Rannei Grenne, Jorunn Kjersem Hildre, Ann-Christin Berg Kongsness, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Solveig Styve Holte, Haugen Produktions, Ingrid Lorentzen and Fin Walker. She is also a part of the Framtidsdans movement represented by the webpage framtidsdans.no which celebrates engagement, courage, solidarity, growth and renewal in the Norwegian dance context.

Bryan Campbell is an American dance artist working between New York, Germany, and France. His previous creations “Seven Activities of the Historical Object,” “Research for the quadruped protagonist,” and “QUADRUPED PROTAGONIST” have been performed in such venues as the Théâtre de la Cité Internationale (Paris FR), Movement Research at the Judson Church (New York US), and GogolFest (Kiev UA), among others. He has studied at New York University’s Tisch School of the Arts and the Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), and was a participant in ex.e.r.ce 09/10 at the Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc Roussillon under the direction of Mathilde Monnier. As a performer, he has created and interpreted works with Jana Unmüssig, David Wampach, David Parker, Christopher Williams, and Sydney Skybetter, among others.

Marianne Kjærsund is a dancer and danceteacher based in Oslo. She has a BA from Bodoe University College 2001 as well as One Year Dance-studies in Oslo and additional studies at the Norwegian School of Sports and Scienses. She has continuously participated in danceprojects initiated by Malin Hellkvist Sellén, Elle Sofe Henriksen, Henriette Pedersen, Hooman Sharifi, Karen Foss, Inger-Reidun Olsen, Maja Roel, Luis Della Mea, Mia Habib and Gustavo Lesgart. Marianne has been teaching dance at PRODA, Skolen for Samtidsdans, Spin Off -  One year studies, Sunnhordland Folkhighschool and Østfold University College.

 

aid=2567