dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

logo Rethink dance

Spilleplan:

13.feb 13kl. 12:00  Lunsjpraksis
14.feb 13kl. 12:00  Lunsjpraksis
15.feb 13kl. 12:00  Lunsjpraksis

Lunsjpraksis

Rethink Dance

Bli med på to timer hvor en dansekunstner tilknyttet Rethink Dance deler tanker og arbeidsmetoder!

Ta med treningstøy, penn, papir og matpakke! Begrepet praksis har i de siste årene dukket opp ofte innenfor danse- og koreografifeltet. Det er særlig brukt i forhold til rutiner eller arbeidsmetoder som man utvikler og eller opprettholder over lengre tid, som støtter og eller genererer det kunstneriske arbeidet. En praksis kan for eksempel være grunnet i hverdagslige vaner, en spesifikk idé eller et problem, eller være repetisjon av handling. En praksis kan si noe om hva dansekunstneren er interessert i, hvilke arbeidsmetoder man bruker eller hva slags kunnskap dansekunst kan være. Å kunne dele praksis skaper mulighet for felles kunnskapsproduksjon, hvor ”gjøring” og tenkning sammenflettes.

Onsdag 13. februar 
Lunsjpraksis med Bryan Campbell

Torsdag 14. februar 
Lunsjpraksis med Marianne Kjærsund

Fredag 15. februar
Lunsjpraksis med Marte Reithaug Sterud

Deltagelse på lunsjpraksis er gratis!
Påmelding: rethinkdance@gmail.com

Lunchpractice

Join one of the artists that shows work during Rethink Dance share thoughts and methods of work.

In recent years the notion practice has frequently occurred within the fields of dance and choreography. Especially so in regards to methods of productions or routines that are developed and/or sustained through continuity, that supports and or generates the artistic work. A practice can be rooted in everyday routines, a specific idea, a problem or the repetition of certain actions. Through practice we get insight into the artists field of interest, what working methods that they use or what kind of knowledge dance and choreography can be. Practice sharing gives the possibility for a common knowledge production, where doing and thinking entwine.

Bring sweatpants, pen, paper and lunch!

Wednesday February 13th. 
Lunchpractice with Bryan Campbell

Thursday February 13th
Lunchpractice with Marianne Kjærsund

Friday February 15th
Lunchpractice with Marte Reithaug Sterud

aid=2551