dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

SceSam

Spilleplan:

01.mar 13kl. 09:00  Interaktive dramaturgier for barn

Interaktive dramaturgier for barn

Scesam symposium

SceSam inviterer i samarbeid med Dramatikkens hus dramatikere, scene- og andre kunstnere samt forskere, formidlere og andre interesserte til symposiet SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. 

FREDAG 1. MARS:
09.00 – 09.30 Registrering seminar, kaffe/te og frukt

09:30 – 10.00 Innledning ved Lisa Nagel
Innledning om SceSam ved prosjektleder Lisa Nagel.
Presentasjon av prosjektets problemstillinger, målsettinger og arbeidsformer.

10.00 – 11.00 Innlegg ved Boel Christensen-Scheel
Forelesning om publikumsinvolverende (scene)kunst i et historisk perspektiv ved
førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Boel Christensen-Scheel.
Christensen-Scheel har relasjonell estetikk som sitt spesialfelt.

11.00 – 11.20 Pause, kaffe/te og frukt

11.20 – 12.00 Presentasjon av prosjektet K+K, et verkstedssamarbeid mellom Hålogaland Teater og Ferske scener.
Dramaturg Tale Næss, dramatiker Kristin Auestad Danielsen og regissør Katrine Eponine Strøm forteller om og viser fra sitt gjennomførte verkstedsarbeid,
utformet for og i samarbeid med barn fra tre til fem år.

12.00 – 13.00 Presentasjon av Du skal få høre fuglesang ved Teater Fot/Lise Hovik
Lise Hovik forteller om og viser utdrag fra sitt seneste prosjekt Du skal få høre fuglesang, som hadde premiere ved Trøndelag Teater i november 2012. Dette arbeidet består av tre forestillinger, tilpasset tre ulike måltrupper: SPURV for barn fra 0-2 år, NATTERGAL for dem mellom 3 og 5 og HAKKESPETT for barn mellom 6 og 9 år.

13.00 – 14.00 Lunsj Oslomekaniskeverksted

14.00 – 15.30 Presentasjon av Carte Blanche ved kunstnerisk leder Sara Topsøe-Jensen
Den danske scenekunstgruppen Carte Blanche er kjent for sine interaktive forestillinger for barn der de utforsker publikums lyst til meddiktning, abstraksjon og lek. Sara Topsøe-Jensen kommer for å fortelle om og vise utdrag fra Carte Blanches forestillinger. Topsøe-Jensen vil også komme innpå kompaniets arbeidsmetoder og forskningstilnærming til scenekunsten. Lørdag 2. mars holder hun dessuten en workshop for inviterte kunstnere.

15:30 – 16.30 Innlegg ved Thomas Rosendal Nielsen
Thomas Rosendal Nielsen, adjunkt og ph.d. i dramaturgi ved Aarhus Universitet, forteller om sin forskning på og arbeid med Carte Blanches interaktive teaterformer. Rosendal Nielsen har interaktivitet i scenekunsten som sitt spesialfelt.

16:30 – 17.00 Pause, kaffe/te, frukt og kake

17.00 – 18.00 Oppsummerende samtale med alle bidragsyterne. Ledet av Lisa Nagel.

 

Meld deg på symposiet fredag 1. mars her. www.deltager.no/Scesam
Det koster 100 kroner inkludert lunsj. 

Ta gjerne kontakt med produsent Hege Knarvik Sande på mail hege@scesam.no dersom du lurer på noe.
Vi gjør oppmerksom på at det er plassbegrensing og oppfordrer deg til å være tidlig ute med påmelding. Siste frist for påmelding er 25.februar.
Velkommen til symposium!

OM BIDRAGSYTERNE:
SARA TOPSØE-JENSEN er utdannet performer og scenekunstner fra Nordisk Teaterskole i Århus. I 2000 startet Topsøe-Jensen kompaniet Carte Blanche, som i dag er egnsteater i Viborg kommune i Danmark. Som kunstnerisk leder for Carte Blanche arbeider Topsøe-Jensen med et fysisk uttrykk, basert på kroppen og det visuelle som fortellende størrelser, til fordel for språket. Carte Blanche anvender en abstrakt fortellerform som henter sin logikk og assosiative tankegang fra et drømmeunivers. I hennes forestillinger utforskes menneskets lyst til meddiktning, abstraksjon og lek. Carte Blanches forestillinger skapes ut fra en oppfatning om at alle teatrets elementer er likestilte uttrykk. Forestillingenes forløp er ikke basert på handling og historiefortelling, men på form og rytme som skaper poesi, humor og nysgjerrighet. Topsøe-Jensen trekker paralleller til musikk og abstrakt kunst. Carte Blanche arbeidet også med installasjon som forestillingsform og i 2010 gjennomførte CB en internasjonal workshop hvor hensikten var å undersøke konkrete aspekter ved interaktiv scenekunst for barn. Workshopen ble dokumentert og kommentert av forsker Thomas Rosendal Nielsen (Aarhus Universitet). Topsøe-Jensen skal fortelle om sitt arbeid med Carte Blanche og holder dessuten en workshop for inviterte kunstnere lørdag 2. mars.

THOMAS ROSENDAL NIELSEN har en kandidatutdanning i dramaturgi fra Aarhus Universitet (2007). Fra 2007 – 2011 arbeidet han med en Ph.d.-avhandling om interaksjon i teatret. Nielsen er idag ansatt som førsteamanuensis ved Aarhus Universitet, hvor han underviser i forestillingsanalyse, systemteori, dramapedagogikk og interaktivt teater. Våren 2010 var Rosendal Nielsen tilknyttet Carte Blanches praktiske workshop om interaksjon i teater for barn som ekstern, observerende forsker. Han har både skrevet en artikkel om workshopen (Peripeti nr 16, 2011) og formidlet forskningsfunnene under Assitej World Congress i København og Malmø i 2011. Avhandlingen som han disputerte for i 2011 heter «Interactive dramaturgies in a system theoretical perspective». Rosendal Nilsen skal fortelle om sitt arbeid med Carte Blanche og vil bidra til å belyse begrepet interaksjon i en større teoretisk sammenheng.

BOEL CHRISTENSEN-SCHEEL er førsteamanuensis i estetiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Christensen-Scheel disputerte i 2009 for den teatervitenskapelige avhandlingen “Mobile Homes – Aspects of Situatedness and De-Situatedness in Contemporary Experimental Practice and Theory” (Universitetet i Oslo). Avhandlingen så på forhold omkring sosialitet og tilhørighet i den performance-relaterte samtidskunsten. Christensen-Scheel har hovedfag i kunsthistorie om former for (betrakter)deltakelse i kunsten, og har skrevet for tidsskrift som kunstkritikk.no, Øjeblikket, Morgenbladet, 3T, Artes og Paletten. Hunhar også oversatt Nicolas Bourriauds Esthétique relationelle (Presses du réel, 2001) til norsk utgave i Pax’ serie Artes. Christensen-Scheel skal snakke om interaksjonsformer i kunsten i et historisk perspektiv.

LISE HOVIK er dramapedagog og arbeider til vanlig ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærer-utdanning, DMMH. Fra høsten 2008 har hun arbeidet med en ph.d. om teater for de aller minste. Prosjektet er en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på lek og improvisasjon. Forestillingen De Røde Skoene danner et kunstnerisk utgangspunkt for forskningsarbeidet, som er i sin avsluttende fase denne våren. I november 2012 var det premiere på Lise Hovik og Teater Fots Du skal få høre fuglesang på Trøndelag Teater. Dette arbeidet består av tre forestillinger, tilpasset tre ulike måltrupper: SPURV for barn fra 0-2 år, NATTERGAL for dem mellom 3 og 5 og HAKKESPETT for barn mellom 6 og 9 år. Hovik vil vise utdrag fra sitt arbeid og se det i lys av SceSams problemstillinger. Lise Hovik er medlem av SceSams faglige råd, og deltar i SceSam som forsker.

TALE NÆSS er dramatiker, forfatter og dramaturg. Hun debuterte som forfatter i 1992 med romanen Månen har ikke hender, og har siden skrevet lyrikk, romaner og drama for film, radio og teater. Næss er kjent som drivkraften bak teaterkollektivet Propellen Teater, et bredt sammensatt samvirkelag som har utvikling av ny scenekunst som hovedmålsetning. Fortiden er Tale Næss ansatt som dramaturg ved Hålogoaland Teater, og det er i kraft av denne funksjonen hun deltar på SceSams symposium.

KRISTIN AUESTAD DANIELSEN er lyriker og dramatiker. Hun har en bachelor i litteratur, har gått på forfatterstudiet i Tromsø og har gått Dramatikerutdanningen ved Aarhus Teater. Hennes seneste utgivelse er diktsamlinga Merk mine ord, åleinemor (Gyldendal, 2012). Auestad Danielsen debuterte som dramatiker med enakteren Bartender under Dramatikkfestivalen på Det Norske Teatret i 2004.

KATRINE MARIA EPONINE STRØM, også kjent som Katma, er utdannet fra skuespillerlinjen ved Scenekunstakademiet i Fredrikstad. Hun er kunstnerisk leder og regissør i sitt eget kompani Katma, som lager scenekunst for og med barn og unge. I 2008 fikk hun Danse- og teatersentrums scenekunstpris for sine forestillinger for barn og unge. Strøm er fortiden også leder for Lille Hålogaland Teater, Hålogalands eget teatertilbud til barn og unge som vil stå på scenen.

LISA NAGEL er prosjektleder for SceSam. Nagel er utdannet teaterviter fra UiO og er fortiden stipendiat ved Norsk barnebokinstiutt. Hun har siden 2008 arbeidet med scenekunst for barn og unge, både som kritiker, fagbokforfatter og dramaturg. Hun er i oppstartsfasen med sin doktorgradsavhandling, som har arbeidstittel Interaksjon og medskaping i kunst for barn i lys av performativitetsteori. Hun er også medlem i kunstnerisk råd hos Norsk scenekunstbruk. Som prosjektleder for SceSam, har Nagel vært med på å opprette et barnteaterfaglig nettverkssamarbeid med Propellen Teater, Assitej Norge og SEANSE i Volda.

aid=2549