dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Tekstlab
Tekstlab
Tekstlab
Tekstlab
tekstlab
Tekstlab
Tekstlab

Spilleplan:

25.jan 13kl. 19:00  The Danger of telling only one Story

The Danger of telling only one Story

Tekstlab

Skaper vi åpninger for kommunikasjon eller skaper vi kollisjoner med andre gjennom språket?

Årets første Tekstlab vil fokusere på språkets muligheter og begrensninger. Hvordan kan mennesker, som lever i forskjellige realiteter, skape innganger til hverandres verden? I labben vil man se etter scenisk potensiale i tolkning, dobbelttolkning eller misforståelse som kan oppstå i en oversettelsesprosess.

Laboratoriet ledes av koreograf Hooman Sharifi og Shanti Brahmachari.  Visningen ledes av Hooman Sharifi.

Utøvere/medarbeidere:
Buzhan Baban
Sara Baban
Oscar Gee
Sarah Ramin Osmundsen
Veronica Salinas

 
Hva er Tekstlab? Tekstlab er et laboratorium der det forskes. Noen vil videreutvikle tekster frem til visninger og iscenesettelser, mens andre utforsker ideer  i en tidlig fase. Utforskning av kommunikasjon og språk i et samfunn med stor kompleksitet vil være sentralt i Tekstlab framover. En sentral del vil være å undersøke dynamikken i møte mellom flere språk og fysiske uttrykk. For å utforske dette har vi i laboratoriet med forfattere, dramatiker, skuespillere og scenekunstnere med variert bakgrunn som snakker et stort antall språk: farsi, kurdisk, arabisk, fransk, engelsk, norsk, spansk,  creole, portugisisk, wobé, samt forskjellige dialekter. Det gir mulighet til å leke med språklige og fysiske uttrykk.

Språklaboratoriet del 1 ble gjennomført på Norsk Skuespillersenter og Dramatikkens Hus i desember 2012. Issaka Sawadogo ledet labben om dynamikk i språket med utgangspunkt i tekster ”Fra Nydalen til Helsfyr” skrevet av billedkunstner og dramatiker Khaled Elshmaa.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og Fond For Utøvende Kunstnere i samarbeid med  Dramatikkens hus, Nordic Black Theatre,  og Norsk Skuespillersenter.

aid=2546