dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Jared/Angela
Jared/Angela
Jared/angela

Spilleplan:

15.feb 13kl. 19:00  What they are instead of

What they are instead of

av Jared Gradinger & Angela Schubot

Hvordan kan vi sameksistere? Det å si "jeg" er å la den andre bli en fremmed entitet. Kan vi gjennom intimitet omfavne annerledeshet for å forme en type felles væren? Hvis vår væren strekker seg utover hudens grenser, kan den da avsløre spor av mangfoldige måter å eksistere på, en symbiose gjennom å tilhørighet? Hvor intime kan vi være? Hvor går overskuddsintimiteten? Hvor mye av vår fysiske individualitet ligger tilbake til slutt? Hvor mye av egoet kan jeg eliminere, og hvor mye trenger jeg?

Angela Schubot og Jared Gradinger møttes for ti år siden. I what they are instead of søker de to etter en ubetinget tilstand av å være sammen.

Jared Gradinger og Angela Schubot - koreografer og utøvere
Andreas Harder -  lysdesign

Billetter: Dramatikkens hus´ billettsalg åpner en time før arrangementet begynner. Du kan forhåndsbestille billetter på følgende epostadresse: billetter@dramatikkenshus.no innen
kl. 12.00 på hverdager. Billettbestillinger til arrangement i helgen må bestilles innen kl. 12.00 på fredag. Bestillingen er gyldig når den er bekreftet på mail fra billetter@dramatikkenshus.no, og må hentes senest en halv time før arrangementet begynner. Presiser i din bestilling hva slags type billetter du ønsker å reservere (scenekort, honnør etc.) for raskere behandling ved avhenting. Det gis rabatter til: Grupper over 6 personer, scenekort, studenter, honnør, vernepliktige. Handicappede: ledsager gratis.

Samproduksjon: Les Grandes Traversees, Haus Der Kultren Der Welt, Schwelle7
I samarbeid med Pictoplasma

Angela Schubot er kunstner, danser og koreograf. Hun studerte samtidsdans i Berlin, og var med å starte Two Fish med Martin Clausen. Angela Schubot har jobbet med blant andre Rosalind Crisp, Theatercombinat Wien, Dorky Park/Constanza Macras, Benoit Lachambre, Pictoplasma og Andreas Müller. I 2004 mottok hun dance-web stipend fra Impulstanz i Wien. Ved siden av hennes mest vedvarende samarbeidspartnere Martin Clausen og Jared Gradinger, er hun dypt influert av kunstnerne Rosalind Crisp og Beniot Lachambre. I mars 2011 hadde det nyeste verket fra Two fish; "Halt mir meinen platz frei, bis ich anders wieder da bin", en duett med Martin Clausen, premiere på HAU 2 Berlin. I 2011 erstattet hun Johanna Chemnitz i stykket "Soft Target" av Margret Sara Gudjonsdottir, som ble vist under Tanzoffensive 2011 i Leipzig.

Jared Gradinger er utøvende og skapende kunstner og kurator, som siden 2002 har vært basert i Berlin. Han ble tildelt prisen ”performer of the year 2011” av Tanz International Magazine. Hans nyeste arbeid; "IS MAYBE" er et samarbeid med Angela Schubot og gatekunstner Mark Jenkins og ble presenter på HAU1 i Berlin. Nylig koreograferte han "The Missing Link Show" i Volksbühne i Berlin, som en del av Pictoplasma's biannual international contemporary character design festival. I 2009 samarbeidet han med koreografen Jeremy Wade i forbindelse med soloen "There is no end to more", et bestillingsverk av Japan Society i New York. I 2008 samarbeidet han med Panic Productions om å skape stykket "Private Dancer" i City Theater, Reykjavik. Han er også en av grunnleggerne av Constanza Macras/Dorky Park. I 2008 begynte han et samarbeid med Les Grandes Traversees i Bordeaux, Frankrike, der han kuraterer en 48 timers festival for samtidskunst kalt How Do You Are. I juli 2009, lanserte han den andre delen av festivalen; "How Do You Are Beach" i Royan, Frankrike, der han også begynte sitt kuratorprosjekt Housing Projects - korte stedsspesifikke arbeider presentert i intime arbeids- og kontorrom. How Do You Are: There Goes The Neighborhood var en større utgave av Housing Projects, presentert i desember 2009. Jared har jobbet med kunstnere som William Forsythe, Meg Stuart, Jeremy Wade, Rachel De Joode, Johannes Malfatti, Michel Laub, Masagon, Paul Notzold, Mark Jenkins, Aleesa Cohene, John Zorn, Hanayo, Discoteka Flaming Star og Mark Levine.


"what they are instead of" by Jared Gradinger & Angela Schubot 

How can we coexist? To say ”I” means turning the other into a foreign entity. Can intimacy embrace otherness to form a kind of common being? If our being extends beyond the limits of our skin can it reveal trace evidence of multiple ways of existing, symbiosis through belonging? How intimate can we be? Where does the surplus intimacy go? How much of our physical individualitiy is left at the end? How much debris of ego can I eliminate, and how much do I need?

Angela Schubot and Jared Gradinger met ten years ago. In what they are instead of the two of them search for unconditional togetherness.

Jared Gradinger and Angela Schubot choreography & performance
Andreas Harder -  lighting design

Co-production: Les Grandes Traversees, Haus Der Kultren Der Welt,Schwelle7.
In collaboration with Pictoplasma

Angela Schubot is an artist, dancer and choreographer. She studied contemporary dance in Berlin and is co-founder of Two Fish with Martin Clausen. Angela Schubot has worked with Rosalind Crisp, Theatercombinat Wien, Dorky Park/Constanza Macras, Benoit Lachambre, Pictoplasma and Andreas Müller among others. In 2004 she got the dance-web scholarship from Impulstanz/Vienna. Besides her most continuous collaboration partners Martin Clausen and Jared Gradinger she is deeply influenced by the artists Rosalind Crisp and Beniot Lachambre. In March 2011 the new and last work under the label "Two Fish", a duet with Martin Clausen; Halt mir meinen platz frei, bis ich anders wieder da bin, premiered in HAU 2. In 2011 she replaced Johanna Chemnitz in the piece "Soft Target" that was shown at Tanzoffensive 2011 in Leipzig.

Jared Gradinger is performer, creator and curator based in Berlin since 2002. He was awarded performer of the year 2011 by Tanz International Magazine. His most recent work "IS MAYBE" is a collaboration with Angela Schubot and street artist Mark Jenkins presented in HAU1 Berlin. He recently choreographed "The Missing Link Show", a two and a half hour concert event about the enigmatic yeti in the Volksbühne Berlin, was a part of Pictoplasma's biannual international contemporary character design festival. In 2009, he also collaborated with Jeremy Wade for the solo "There is no end to more" commissioned by the Japan Society NYC. In 2008, he created the piece "Private Dancer" in the City Theater of Reykjavik in collaboration with Panic Productions. He is also a founding member of Constanza Macras/Dorky Park. In 2008, he began a collaboration with Les Grandes Traversees in Bordeaux, France, where he curated a 48 hour festival of contemporary art for the New Year called "How Do You Are". In July 2009 he launched the second part of the festival entitled "How Do You Are Beach" in Royan, France, and its neighboring towns, where he began his curatorial project called "Housing Project". "Housing Projects" is a parker of short format site specific works presented for an intimate audience in working/business spaces. The third part "How Do You Are: There Goes The Neighborhood", was a larger scale "Housing Projects" presented in December 2009. Jared has worked with artists such as William Forsythe, Meg Stuart, Jeremy Wade, Rachel De Joode, Johannes Malfatti, Michel Laub, Masagon, Paul Notzold, Mark Jenkins, Aleesa Cohene, John Zorn, Hanayo, Discoteka Flaming Star and Mark Levine.

aid=2534