dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Diego Gil
Diego Gil

Spilleplan:

16.feb 13kl. 19:00  Abstract Attractionsbillettpris 100.- g 60.-

Abstract Attractions

av Diego Gil

They walk dance walk catwalk dance and walk
They fold fold walk unfold unfold and dance undone

It grows and goes grows and goes goes goes becomes 
It drift and pin pin and drift re mix slash and crash

You feel and think resist and feel and think resist and feel 
You put it down you put it up forget it love it now


"Abstract Attractions" er et delt og lekent ritual. Det viser to kropper i relasjon som (av)kles av (u)synlige kinestetisk krefter. Gjennom forflytning på tvers av en catwalk påkaller utøverne disse kreftene, krefter som de bærer mot og mellom tilskuere, som om de var midt i et moteshow. I et koreografisk samspill av dans, lys og musikk tar de frembrakte kreftene flyktige og flagrende former. De oversvømmer catwalken og forsvinner inn i rommet, endrer teaterkonteksten fra et moteshow til en ballsal og videre inn i en jungel av intense sensoriske opplevelser.

Diego Gil – koreografi og dans
Irina Müeller – dans og koreografi
Pablo Fontdevila – lysdesign og scenografi
Tian Rotteveel – musikk
Igor Dobricic – dramaturgi
Tatiana Saphir – teatralsk veileder
Berly Acosta – kostyme konsultasjon

Billetter: Dramatikkens hus´ billettsalg åpner en time før arrangementet begynner. Du kan forhåndsbestille billetter på følgende epostadresse: billetter@dramatikkenshus.no innen kl. 12.00 på hverdager. Billettbestillinger til arrangement i helgen må bestilles innen kl. 12.00 på fredag. Bestillingen er gyldig når den er bekreftet på mail fra billetter@dramatikkenshus.no, og må hentes senest en halv time før arrangementet begynner. Presiser i din bestilling hva slags type billetter du ønsker å reservere (scenekort, honnør etc.) for raskere behandling ved avhenting. Det gis rabatter til: Grupper over 6 personer, scenekort, studenter, honnør, vernepliktige. Handicappede: ledsager gratis.

Samproduksjon: Tanzfabrik Berlin, Schaubhüne Lindenfelds Leipzig og Het Veem theatre Amsterdam.
Støttet av: Haupstadtkultuur Fonds og APAP - Advancing Performing Arts Projects.

Diego Gil har studert filosofi og dans i Buenos Aires. Siden han gikk ut fra School for New Dance Development (SNDO) i Amsterdam i 2003, har han laget forestillinger som blander filosofiske spørsmål med dansekunstnerisk praksis – utforskning av kroppens og (dens) bevegelsespotensial til å produsere tanker og følelser som unnviker allmenne rammer for tolkning. Diego Gil ser på koreografi som en  dynamisk praksis hvor personlige, sosiale og eksistensielle problematikker transformeres til konsepter i bevegelse. Koreografier som "Emotional Architecture of Movement", "Creating Sense" og "About falling" har blitt vist på internasjonale dansefestivaler (Tanz Im August, Rencontres Choregraphiques, ImpulsTanz, etc). Hans siste forestillinger er "Outdoors", en forestilling med 45 dansere for Austrian open air festival Sommer Szenne, "The Half"  som er en ett og et halvt års langt prosjekt om fleksible produksjonsformer for et kunstnerisk fellesskap, og "Bsides" som er en danse-konsert-forestilling som tar for seg ulike ikke-representative uttrykksformer. Diego Gil er for øyeblikket student ved Amsterdam Master of Choreography på teaterhøyskolen i Amsterdam.

"Abstract Attractions" by Diego Gil 

They walk dance walk catwalk dance and walk 
They fold fold walk unfold unfold and dance undone

It grows and goes grows and goes goes goes becomes 
It drift and pin pin and drift re mix slash and crash

You feel and think resist and feel and think resist and feel 
You put it down you put it up forget it love it now

"Abstract Attractions" is a playful and shared ritual displaying the (in)visible kinesthetic forces that are (un)dressing two bodies in relation. While traveling across a catwalk, performers are invoking those forces, carrying them toward and in between the spectators as if they were in the middle of a fashion show.

In a choreographic interplay of dance, light and music the invoked forces take various fleeting and fluttering forms, overspill the catwalk and vanish into the space, transforming the theatrical context from a fashion show into a ballroom into a jungle of many more intense sensations to be felt.

Diego Gil - choreography and dance
Irina Mueller - dance and choreography
Pablo Fontdevila - light and set design
Tian Rotteveel - music
Igor Dobricic  - dramaturgy
Tatiana Saphir - theatrical advise
Berly Acosta - costume advise

Diego Gil studied philosophy and dance in Buenos Aires. Since his graduation from the School for New Dance Development in 2003 he is making performances that mixes philosophical quest with dance practice - investigating the potential of the body and (its) movement to produce thoughts and feelings that shifts away from common sense frames of interpretation. Diego Gil sees choreography as a dynamic practice that transforms personal, social and existential concerns into concepts in motion. Choreographies as Emotional Architecture of Movement, "Creating Sense" and "About falling" has been presented at International dance festivals in Europe and abroad (Tanz Im August, Rencontres Choregraphiques, ImpulsTanz, etc).  His latest performances are "Outdoors", a 45 dancers performance for the Austrian open air festival Sommer Szenne, "The Half", a one and a half long year project dealing with a flexible mode of production for an artistic community and "Bsides", a dance concert performance working with differential (non) representative modes of expression. Diego is currently studying at the Amsterdam Master of Choreography in the theater school in Amsterdam.

 

aid=2528