dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Kate Pendry i Voice Catcher

Spilleplan:

21.sep 12kl. 19:00  Voice Catcher
22.sep 12kl. 19:00  Voice Catcher

Voice Catcher

av Kate Pendry og Ståle Stenslie

- et arrangert ekteskap mellom teater og teknologi

Kan teknologi påvirke og utforske scenetekst? Eller er det slik at teknologien kommer når teksten er ferdig, og er det slik at tekst trenger utviklet teknologi for å nå enda høyere?

Kate Pendry og Ståle Stenslie inviterer oss inn i forprosjektet på deres nye konsept ”Voice Catcher”. I møte med Stenslies nykonstruerte maskin, vil Pendry interaktivt teste hva som skjer med henne som dramaturg og skuespiller; Klarer hun å samarbeide med teknologien på en måte som får oss til å glemme at den er der og oppdage/huske det som er magisk og spesielt i det hun har latt seg inspirere til å fortelle.

Kate Pendry: skuespiller som tar opp politisk og tabubelagte samfunnsfenomener, og holder de åpne for diskusjon uten fordømmelse, da hun mener at kunsten ikke ikke skal bidra til det generelle velbehag. Pendry stiller spørsmål om menneskene kan være offer for strukturene. Pendry har jobbet med teknologi på ulike måter i sine forestillinger i 20 år og samarbeidet med Steinslie like lenge.

Ståle Stenslie: professor og kurator som utvikler sanselige teknologier og eksperimentelle verktøy for nye kunstneriske uttrykksformer.

Utviklingen av Voice Catcher er støttet av Dramatikkens hus, Norsk kulturråd og NOTAM'. http://www.notam02.no
 

Programmering av Thom Johansen
Stemmer:
Fabian Tonjesson Howard
Robin Tonjesson Howard
Rebecca Weng

Takk til Harald Wingård

aid=2384