dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Spilleplan:

07.sep 12kl. 19:00  Postspectacle Preview

Postspectacle Preview

"Give up hope & Join the party"!

"Postspectacle" har ankommet Norge, et sosialistisk land i ordets rette betydning og et mer likestilt samfunn enn noe annet. Sett bort ifra noen få problemer blir de felles godene fordelt, og atmosfæren virker avslappet sammenliknet med land lenger sør i Europa der økonomisk frustrasjon råder. Vanligvis oppfordrer vi "Abandon All Spectacle Now", men her i Oslo føles dette overflødig. Denne gangen oppfordrer vi til å feire forestillingen og det gode liv, så "Give up hope & Join the party"!

Postspectacle Preview med Manuel Pelmus.
Språk: engelsk, sted: Hallen. Billettpris er 100,- pr. dag.

postspectacle.blogspot.ro

Manuel Pelmus (RO) har sin danseutdannelse fra Bukaresti, Romania og Hamburger Operaen, Tyskland. I perioden 1998 til 2004 hadde han sin base i Oslo. Pelmus har gjort seg bemerket i Romania og internasjonalt med sine koreografiske arbeider som ”Outcome” (2001), ”Punct Fix” (2004) og ”Preview” (2008). Han var en viktig medvirker i oppbyggingen av CND-Bucuresti fra 2005-2010, og er, sammen med Brynjar Åbel Bandlien og Mihai Mihalcea, initiativtaker til Caminul Cultural i Bukaresti. Manuel Pelmus mottok Berlin Art Prize 2012 av Akademi der Kunste for sin medvirkning til utviklingen av europeisk scenekunst.

“How can thought collect Debord’s inheritance today, in the age of the complete triumph of the spectacle? It is evident, after all, that the spectacle is language, the very communicability and linguistic being of humans. […] The extreme form of the expropriation of the Common is the spectacle, in other words, the politics in which we live. But this also means that what we encounter in the spectacle is our very linguistic nature inverted. For this reason (precisely because what is being expropriated is the possibility itself of a common good), the spectacle’s violence is so destructive; but, for the same reason, the spectacle still contains something like a positive possibility - and it is our task to use this possibility against it. “
From Giorgio Agamben - Marginal Notes on Comments on the Society of the Spectacle,1990

"Postspectacle" er Brynjar Åbel Bandlien, Valentina Desideri, Ion Dumitrescu, Florin Flueras og Manuel Pelmus.

"Postspectacle" er produsert av Bandlien/Pelmus med hjelp av Pernille Holden og Venke Sortland.
"Postspectacle" er co-produsert av Dramatikkens hus, CND-Bukaresti og Lazaretti, Dubrovnik, og er støttet av Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstere.

 

 

aid=2318