dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Spilleplan:

05.sep 12kl. 18:00  Postspectacle workshop

Postspectacle Workshop

"Give up hope & Join the party"

"Postspectacle" har ankommet Norge, et sosialistisk land i ordets rette betydning og et mer likestilt samfunn enn noe annet. Sett bort ifra noen få problemer blir de felles godene fordelt, og atmosfæren virker avslappet sammenliknet med land lenger sør i Europa der økonomisk frustrasjon råder. Vanligvis oppfordrer vi "Abandon All Spectacle Now", men her i Oslo føles dette overflødig. Denne gangen oppfordrer vi til å feire forestillingen og det gode liv, så "Give up hope & Join the party"!

Postspectacle Workshop med Brynjar Åbel Bandlien og Valentina Desideri.
Språk: engelsk, sted: Hallen. Billettpris pr. dag er 100,-

postspectacle.blogspot.ro

Brynjar Åbel Bandlien (NO) har sin utdannelse fra Statens Balletthøgskole (KHIO) og Hamburger Operaen. Fra 1995 il 1998 danset ved Nederlands Dans Theater 2 med hvilket han turnerte Europa, USA og Sør-Afrika. Som  koreograf har han satt opp egne verker som ”O” (2005) og ”Still” (2008) ved Dansens Hus, og han var initiativtaker til ”Romanian Dance History II” som spilte ved Dramatikkens hus høsten 2011. Fra 2004 til 2010 hadde Bandlien sin base i Bukaresti, og var med å starte Centrul National al Dansului-Bucuresti (CND-B). Bandlien er bosatt i Oslo og Berlin.

Valentina Desideri (IT) er fra Roma og har sin utdannelse fra Laban Center i London. Hun har samarbeidet i flere prosjekter med den portugisiske teoretiker og kunstneren Paula Caspao. Hun er en av tilretteleggerne av Performing Arts Forum (PAF) utenfor Paris, kanskje det viktigste utviklings sentrene for scenekunst i Europa. Hun er også kjent som en av kunstnerkollektivet Sweet and Tender´s co-kuratorer. Desideri var i Oslo senest i juni 2012 hvor hun deltok hun under åpningen av Kunstnerforbundets vårutstilling. Hun har sin base i Amsterdam.

“How can thought collect Debord’s inheritance today, in the age of the complete triumph of the spectacle? It is evident, after all, that the spectacle is language, the very communicability and linguistic being of humans. […] The extreme form of the expropriation of the Common is the spectacle, in other words, the politics in which we live. But this also means that what we encounter in the spectacle is our very linguistic nature inverted. For this reason (precisely because what is being expropriated is the possibility itself of a common good), the spectacle’s violence is so destructive; but, for the same reason, the spectacle still contains something like a positive possibility - and it is our task to use this possibility against it. “
From Giorgio Agamben - Marginal Notes on Comments on the Society of the Spectacle, 1990

"Postspectacle" er Brynjar Åbel Bandlien, Valentina Desideri, Ion Dumitrescu, Florin Flueras og Manuel Pelmus.

"Postspectacle" er produsert av Bandlien/Pelmus med hjelp av Pernille Holden og Venke Sortland.
"Postspectacle" er co-produsert av Dramatikkens hus, CND-Bukaresti og Lazaretti, Dubrovnik, og er støttet av Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstere.

 

 

 

aid=2312