dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Øye
NING

Spilleplan:

01.jun 12kl. 19:00  Konsert/Lydinstallasjon

Smith/Ning, Dæhlin/Müller

Musikkteaterverk og lydinstallasjon

Først ut i festivalen LydiTekst er et musikkteaterverk og en lydinstallasjon av hhv Andy Smith/ning og Erik Dæhlin/Heiner Müller. For alle som har meldt seg på festivalen inngår denne kvelden i billetten. For andre kan denne opplevelsen kjøpes i billettluken fra og med en time før forestilingen starter.

Total varighet for hele forestillingen: 65 minutter.

MUSIC av Andy Smith/ning
Musikkteaterstykke


ning 
Tora Ferner Lange
Rasmus Jørgensen
Erik Dæhlin


BILDEBESKRIVELSE/
Description of a picture/
Bildbeschreibung/

Live tekst- og lydinstallasjon

Komposisjon og ide: Erik Dæhlin
Tekst: Heiner Müller

“Bildebeskrivelse” er først og fremst en deskriptiv men samtidig dramatisk tekst, hvor et bilde anskuliggjøres. Dette gjøres i en form for ”tableau vivant” - i et stadig skiftende drømmelandskap, hvor et bilde legges over et annet. Bilder og narrativer `fader`inn i hverandre, og avgir relasjoner og mulige hendelser i et tvetydig rom.

Fra et arkiv av erindringer og mulige hendelser, avtenger teksten en handling som til en hver tid kan gå i alle retninger, da ”konsekvensene øyensynelig er fortidige hvor eksplosjonen av minnet utspiller seg i en opphevet dramatisk struktur” (Müller).

Åtte høytalerelementer henger i pianostrenger ned fra taket. De er plassert i scenerommet utifra det bildet som beskrives, og markerer et visuelt og auditivt rom. Etter som teksten og lyden beveges gjennom høytalerne, beskrives bildet hvor handling, tid og rom akkumuleres.

Høytalerne og elektromagnetiske felt får pianostrengene til å vibrere, noe som lager langsomme feedback glissandi. Den lydlige komposisjonen som skaper kontrapunktet til teksten, er basert på disse feedback- lydene, i tillegg til ulik støy og musikalske fragmenter funnet i teksten.

Stemmer:
Duc Mai-The
Ulrikke Døvigen
Hermann Sabado
Selma Lindgren
Cornelia Fiedler
Robert Simon
Erik Dæhlin
Alvhild Dæhlin

 
Norsk oversettelse: Finn Iunker
Engelsk oversettelse: Dennis Redmond

Ca. varighet: 40 minutter

Denne dramatiske installasjonen ble bestilt av NOTAM i 2011 og første gang fremført ved Galleri 1857 med støtte fra Det Norske Komponistfond og Norsk Kulturråd.

Supplement til installasjonen:
Szymon Halik - utøver
Ensemble neoN: 
Silje Marie Aker Johnsen – utøver/sopran
Kristine Tjøgersen – klarinett
Inga Grytaas Byrkjeland – cello
Heloísa Capelossi Amaral - pianomekanikk
Wendy Greenberg - slagverk

 

 

 

aid=2227