dramatikkens hus
rss Bookmark and Share

Teaterkanon

Spilleplan:

15.mai 12kl. 19:00  Teaterkanon

Teaterkanon

Utviklingsprosjekt

Dramatikkens hus vil de nærmeste 2 årene produsere iscenesatte lesninger med påfølgende foredrag, diskusjoner med mer - med henblikk på å bidra til å finne frem til ca 8 tekster som kan danne et rammeverk for en forståelse og problematisering av norsk dramatikk i perioden 1870-2012. Målet er at blant annet disse verkene skal få en samlet og kommentert bokutgivelse.

Dette er den første kvelden ut i prosjektet "Teaterkanon".

Kjetil Bang-Hansen vil denne kvelden ha ansvaret for en iscenesatt lesning av en første tekst man mener vil
kunne forsvare sin plass i en slik kanon. Tom Remlov vil i tillegg argumentere for tekstens sentrale betydning,
og historiker Ivo de Figueiredo vil kontekstualisere stykket.
Lesningen vil bli gjennomført i samarbeid med Nationaltheatret.

Avslutningsvis ønsker vi å føre en dialog med publikum om muligheter og utfordringer knyttet til utviklingen
av en slik kanon. Denne samtalen vil bli viktig i det videre arbeidet frem mot en større fundamentering
og lansering av hele prosjektet høsten 2012.

Vi regner med at arrangementet vil ta ca 2 ½ time. Det vil bli servert forfriskninger.
Svar utbedes til lilljanne@dramatikkenshus.no senest 14. mai.

Les mer om prosjektet her.

aid=2003